Engine Oil


ABOUT

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของอนุภาคโลหะ/คาร์บอนที่เกิดจากการเสียดสีและการเผาไหม้ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ ทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปโดยไม่ติดขัด

1. การหล่อลื่น – ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

2. การระบายความร้อน – นำความร้อนที่เกิดจากการการเสียดสี

3. การป้องกัน – ป้องกันชิ้นส่วนไม่ให้เป็นสนิม

4. การล้างและการทำความสะอาด – ขจัดและชะล้างสิ่งเจือปนและสิ่งสะสม

บรรจุภัณฑ์

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันได้ดี

ป้องกันการสึกหรอได้ดี

ป้องกันกากตะกอนและสิ่งสะสมได้ดี

ความสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นต่ำ

ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น

 

น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม

รุ่น

ผลิตภัณฑ์

ระดับ API

SAE

ACEA สมรรถนะ OEM

การใช้งาน

แพลทินัม

SN/CF

GF-5

0W-20

   

ส่วนใหญ่ใช้สำหรับน้ำมันเบนซิน

(น้ำมันดีเซลจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

SN/CF

5W-40

A3/B4

MB 229.3

VW 502 00/505 00

SN/CF

GF-5

5W-30

   

SN/CF

GF-5

10W-30

   

SN/CF

10W-40

   

โกลด์

CI-4/SL

10W-30

E7

 

ส่วนใหญ่ใช้สำหรับน้ำมันดีเซล

(น้ำมันเบนซินจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

CI-4/SL

15W-40

E7

 

ซิลเวอร์

CF-4

15W-40

   

สำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

 


COMPARISON

การเปรียบเทียบ

รายการการทดสอบ ผลการทดสอบ การประเมินผล
การถ่วงน้ำหนักค่าคราบเขม่าคาร์บอนที่ลูกสูบ, ข้อดี

สมรรถนะต่อเนื่องยาวนาน

เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันได้ดีขึ้น 13%

รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์โดยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งสะสมที่เป็นอันตราย

สมรรถนะการจัดการกากตะกอนในเครื่องยนต์, ข้อดี

ขับขี่นุ่มนวลขึ้น

ควบคุมกากตะกอนได้ดีขึ้น 14.1%

เพลิดเพลินกับการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นพร้อมคุณสมบัติการป้องกันกากตะกอนและสิ่งสะสม

ผลรวมดัชนีประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (FEI) %

การขับขี่อย่างประหยัด

ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น 5.4 %

ขับขี่ต่อเนื่องโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ช่วยประหยัดเงิน

การสึกหรอเฉลี่ยของเพลาลูกเบี้ยว, µm

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น 70%-84%

ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของคุณโดยชะลอการเกิดการสึกหรอ

การสูญเสียน้ำหนักแบริ่ง, mg

 


REPLACEMENT

การเปลี่ยน

คำแนะนำในการเปลี่ยน

โปรดดูคู่มือรถของคุณสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานและการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลาที่แนะนำไว้ในคู่มือ

คำแนะนำในการเติม

1) ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเพื่อตัดสินใจว่าต้องเติมน้ำมันเครื่องหรือไม่

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งปกติจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มและอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์ออกมา

ดึงออกมาจนสุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นใส่กลับเข้าไปในช่อง รอสักครู่ก่อนจะดึงออกมาเพื่อดูระดับน้ำมันเครื่อง ที่ปลายก้านวัดจะมีเครื่องหมายแสดงถึงระดับต่ำสุดและสูงสุด ถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำสุด ให้เติมน้ำมันเครื่องทันที

2) รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีไฟเตือนบนแผงหน้าปัด

ถ้าไฟเตือนนี้ติดสว่างเป็นสีเหลืองหรือสีแดง คุณต้องหยุดรถทันทีที่ทำได้เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเติมตามความจำเป็น