Coolant


ABOUT

ข้อมูลทั่วไป

น้ำหล่อเย็นจะป้องกันหม้อน้ำไม่ให้มีน้ำแข็งเกาะในสภาพเย็นจัด (การป้องกันการแข็งตัว) หรือมีความร้อนสูงเกินในสภาพร้อนจัด (การป้องกันความร้อนสูงเกิน)

นอกจากนี้ ยังป้องกันสนิมและการกัดกร่อนที่ระบบระบายความร้อนอีกด้วย

DENSO มีน้ำหล่อเย็นให้เลือก 2 แบบ: Long Life Coolant (LLC) และ Super Long Life Coolant (SLLC)

บรรจุภัณฑ์

LLC SLLC

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

การป้องกันการแข็งตัว

ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการแข็งตัว น้ำหล่อเย็นจึงยังคงไหลเวียนอยู่ภายในระบบในสภาพของเหลวได้เมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาวจัด เพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์และป้องกันการชำรุดเสียหาย

การป้องกันความร้อนสูงเกิน

ในสภาพอากาศร้อนหรือเมื่อขับรถเป็นเวลานาน น้ำหล่อเย็นจะไม่เกิดการเดือดและยังคงไหลเวียนในสภาพของเหลวได้ เพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์

การป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

สนิมและการกัดกร่อนสามารถสร้างความเสียหายให้กับหม้อน้ำและชิ้นส่วนอื่นของเครื่องยนต์ได้ (เช่น ปั๊มน้ำ เทอร์โมสตัท ฝาหม้อน้ำ ท่อ และข้อต่อ) ความผิดปกตินี้จะทำให้หม้อน้ำมีประสิทธิภาพลดลง และจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินตามมา รูที่เกิดจากการกัดกร่อนยังอาจทำให้น้ำหล่อเย็นรั่วอีกด้วย

Super Long Life *

เมื่อใช้ DENSO SLLC ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นจะลดลง ซึ่งหมายถึงช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น

ผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์

สี

ระยะเวลาในการเปลี่ยน LLC

TOYOTA

S-LLC

สีชมพู

รถใหม่: 7 ปี (หรือ 160,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 4 ปี (หรือ 80,000 กม.)

LLC

สีแดง

รถใหม่: 3 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 2 ปี

HONDA

S-LLC

สีฟ้า

รถใหม่: 11 ปี (หรือ 200,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 6 ปี (หรือ 120,000 กม.)

LLC

สีเขียว

รถใหม่: 3 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 2 ปี

NISSAN

S-LLC

สีฟ้า

รถใหม่: 7 ปี (หรือ 160,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 4 ปี (หรือ 80,000 กม.)

LLC

สีเขียว

รถใหม่ : 3 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 2 ปี

MITSUBISHI

S-LLC

สีฟ้า

รถใหม่: 9 ปี (หรือ 180,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 6 ปี (หรือ 120,000 กม.)

LLC

สีเขียว

รถใหม่: 5 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 4 ปี

MAZDA

S-LLC

สีเขียว

รถใหม่: 9 ปี (หรือ 180,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 4 ปี (หรือ 100,000 กม.)

LLC

สีเขียว

รถใหม่: 3 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 2 ปี

SUBARU

S-LLC

สีฟ้า

รถใหม่: 11 ปี  (หรือ 220,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 6 ปี

LLC

 

รถใหม่: 3 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 2 ปี

SUZUKI

S-LLC

สีฟ้า

รถใหม่: 7 ปี (หรือ 150,000 กม.)
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 4 ปี (หรือ 75,000 กม.)

LLC

สีเขียว

รถใหม่: 3 ปี
หลังจากทำการเปลี่ยนทั้งหมด: 2 ปี

DAIHATSU

S-LLC

สีชมพู

รถใหม่: 3 ปี

 

Pre-mix *

น้ำที่ไม่บริสุทธิ์อาจส่งผลต่อสมรรถนะของน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็น Pre-mix เป็นแบบสำเร็จรูปที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ใช้มีคุณภาพ

*เฉพาะ SLLC เท่านั้น


MAINTENANCE AND REPLACEMENT

การซ่อมบำรุงและการเปลี่ยน

การซ่อมบำรุง

ถังเก็บถูกออกแบบมาสำหรับการระเหยตามธรรมชาติในปริมาณไม่เกิน 600 มล. เป็นเวลา 2 ปี

ปริมาณการระเหยตามธรรมชาติจะอยู่ที่ประมาณ 300 มล. ต่อปี

 

การขาดแคลนน้ำหล่อเย็นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน (เนื่องจากมีน้ำหล่อเย็นไม่มากพอที่จะระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้)

 

เมื่ออยู่ระหว่างช่วงของการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ขอแนะนำให้เติมน้ำหล่อเย็นถ้าน้ำหล่อเย็นในถังมีระดับต่ำ

 

รอบการเปลี่ยน

การขับรถอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้สารป้องกันสนิมลดน้อยลงและเอทิลีนไกลคอล (ใช้สำหรับการป้องกันการแข็งตัว) เกิดออกซิเดชัน

 

อาจเกิดสนิมและการกัดกร่อนในส่วนที่เป็นโลหะ รวมทั้งเกิดตะกรันในน้ำได้

 

น้ำหล่อเย็นอาจทำงานได้ไม่ดี ส่งผลให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายและมีความร้อนสูงเกิน

 

โดยทั่วไปแล้ว SLLC ถูกออกแบบมาให้คงสมรรถนะไว้ได้อย่างน้อย 4 ปี หรือ 60,000 กม. โปรดตรวจสอบตารางด้านบนหรือคู่มือรถของคุณเพื่อดูรอบระยะเวลาการเปลี่ยน

 


FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ อย่าผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตรายอื่นอาจทำให้สมรรถนะของ SLLC ลดลง และสร้างความเสียหายต่อระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์

ถาม: เมื่อ SLLC ที่เหลืออยู่ในถังมีปริมาณต่ำ สามารถเติมน้ำได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วจึงสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือเติมได้เลย ถ้าของเหลวที่เหลืออยู่ในถังลดต่ำลง คุณสามารถเติมผลิตภัณฑ์นี้ได้ทันที การเติมน้ำจะทำให้ความเข้มข้นของ SLLC ลดลงต่ำกว่า 30% ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะและ/หรือส่งผลต่อสมรรถนะการป้องกันสนิมได้

ถาม: LLC ที่ใช้ควรมีความเข้มข้นเท่าใด

ตอบ: โดยปกติคือ 30% ในบริเวณที่หนาวเย็นคือ 50% ถ้าความเข้มข้นสูงเกินไป (ไม่น้อยกว่า 65%) จุดเยือกแข็งจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องใช้ความเข้มข้นในระดับที่เหมาะสม โปรดดูตารางด้านบน (ในหัวข้อคุณสมบัติ “pre-mix” เพื่อดูระดับความเข้มข้นที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์แบบสำเร็จรูป

ถาม: ในภูมิภาคที่มีอากาศอบอุ่น หากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 30% จะทำให้เกิดปัญหาใดขึ้นหรือไม่

ตอบ: ใช่ อาจส่งผลทำให้สมรรถนะการป้องกันสนิมไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะยังมีสมรรถนะการป้องกันการแข็งตัวในระดับที่มากพอก็ตาม

ถาม: ฉันสามารถใช้น้ำหล่อเย็นที่มีสีต่างจากสีของน้ำหล่อเย็นที่มาพร้อมกับรถได้ไหม

ตอบ: คุณสามารถผสมน้ำหล่อเย็นสีอื่นได้โดยไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้น น้ำหล่อเย็นแค่มีสีต่างออกไปเท่านั้น แต่ถ้าคุณผสม SLLC เข้ากับ LLC จะทำให้น้ำหล่อเย็นมีสมรรถนะเช่นเดียวกันกับ LLC