Spark Plug


ABOUT PRODUCT

1. පුළිඟු පේනුවෙහි කාර්යභාරය
පුළිඟු පේනුව යනු ඔබේ මෝටර් රථයෙහි හදවතයි

ඉන්ධන/වායු සහ ගැසලීන් වායු මිශ්‍ මණය සම්පීඩනය කිරීමෙන්, සහ දල්වීම මඟින් මෙම මිශ්‍ඩනණය පිපිරවීමෙන් ගැසලීන් එන්ජිම බලය ලබාගනී.

මෙමඉන්ධන/වායුමිශ්රසණය දැල්වීම සඳහා පු‍ළිඟු පේනුව ප්ර<යෝජනවත් වේ.

බැටරිය ශක්ති ප්‍කරභවය ලෙස යොදා ගනිමින්, දහන දඟරය හරහා එන ඉලෙක්ට්රෝ‍ඩ ශක්තිය පුළිඟු පේනුව මඟින් පරිවර්තනය කරන අතර ඉන්ධන/වායු මිශ්‍ මණය දහනය කරනු ලබන පුළිගුවකට බෙදා හැරේ.

වෙනත්වචනවලින්පවසතොත්,පුළිඟු පේනුවක් නොමැතිව, එන්ජිම ධාවනය නොවේ; එන්ජිමෙහි සමස්ත කාර්යසාධනය කෙරෙහි පුළිඟු පේනුවෙහි කාර්යසාධනය බලපාන බැවින් එය වැදගත් කොටසකි.

 

2. පුළිඟුවෙහි සිට දහනය දක්වා ක්රි යාවලිය: (i) පුළිඟුව

දාහකය මඟින් උත්පාදනය වන අධි වෝල්ටීයතාවය කේන්ද්රීයය ඉලෙක්ට්රෝ්ඩය මත සහ බිම් ඉලෙක්ට්රෝනඩය මත යොදවන විට, එහි විසර්ජනයක් ඇතිකරමින් ඉලෙක්ට්රෝකඩ අතර පරිවාරකය බිඳ හෙළෙන බැවින් විද්යුරත් පුළිඟුවක් නිෂ්පාදනය කෙරේ. මෙමපුළිඟු ශක්තියට වායු/ඉන්ධන මිශ්‍ළිණය දැල්විය හැකිය.

මෙමක්රිපයාවලිය අධික වේගයෙන් සිදු වේ.(තත්පර1/1000).

පේනුවෙහිකාර්යභාරයවන්නේනිරවද්යිතාවය සහ ප්‍දනබල පුළිඟු අවශ්ය් කරන අතරතුර එය ක්රි්යාකරවිම සඳහා වායු/ඉන්ධන මිශ්‍රනණය දහනය කිරීමයි.

 
2. පුළිඟුවෙහි සිට සහනය දක්වා ක්රි යාවලිය: (ii) දහනය

පුළිඟු විවරයෙහි පවත්නා අංශු හේතුකොටගෙන විද්යුීත් පුළිඟු මඟින් නිපදවෙන දහනය සක්රීයය බවට පත්ව ගිනි දැල්ලෙහි මධ්යඟයෙහි රසායනික ප්‍ව තික්රිහයාවක් ඇතිකිරීම සිදුවේ. මෙම ප්‍ සතික්රියාව සාමාන්යනයෙන් පුළිඟු විවරයෙහි වැඩි වැඩියෙන් විශාලව සිදුවේ.

කෙසේවෙතත්, විදිලිමට හේතුවන තාප ජනනයට වඩා සිසිලන බලපෑම විශාල වන විට, ප්‍ ජබල දහනය ජනනය කිරීමට පුළුල් පුළිඟු විවරයක් අපේක්ෂා කළ හැක්කේ ගිනි දැල්ලෙහි මධ්යල කොටසට පුළුල් පුළිඟු විවරයෙහි විශාල වශයෙන් වර්ධනය විය හැකි බැවින් සිසිලන බලපෑම අඩුවන බැවිනි.

කෙසේවෙතත්, හුදෙක් විදිලීමට හේතුවන දඟර හැකියා සීමාව ඉක්මවා යන විශාල වෝල්ටීයතා ප්‍ඟමාණයක් මෙම සැකසුමට අවශ්යප කෙරේ.

 

3. පවතින පුළිඟු පේනු වර්ග

 

 • ඉරිඩියම් පුළිඟු පේනුව

ඉරිඩියම් බලය

ඉරිඩියම් ධාවන (රේසින්)

ඉරිඩියම් ටෆ් (රළු)

 • TT පුළිඟු පේනුව

නිකල් TT ප්ලැටිනම් TT ඉරියඩම් TT

 


GENUINE VS COUNTERFEIT

අව්යාමජ v.s. ව්යාාජානුකරණය

 

1. පෙනීම සන්සන්දනය කිරීම

 

 

2. කාණ්ඩය සන්සන්දනය කිරීම

 

3. ව්යාමජ පුළිඟු පේනු මඟින් ඇතිවන ගැටළු

ගැටළුව 1: ඉන්ධන අරපිරිමැස්ම අඩුවේ.

 

නොගැලපෙන පුළිඟු ගැන්වීම මඟින් අසම්පූර්ණ දහනය සිදුවේ. දහනය නොවූ ඉන්ධන මඟින් පුළිඟු පේනුව මත කළුපැහැ දැලිවැනි තැන්පතු සෑදෙන අතර අවසානයේදී, ඉන්ධන අරපිරිමැස්ම දුර්වල වීම සහ එන්ජිම පනගැන්වීම දුර්වල වේ.

ගැටළුව 2: කඳු සහිත මාවත් සහ මහාමාර්ගවල දී එන්ජිමෙහි බලය අඩු වේ.

 

තඹ හරයක් සහිත කේන්ද්රීසය ඉලෙක්ට්රෝදඩයක් නැතිකම නිසා වන දුර්වල තාප උත්සර්ජනය මඟින් පූර්ව දහනය ඇතිවේ. එහි ප්රදතිඵලයක් ලෙස මහාමාර්ගයේ ධාවනකිරීම සහ කඳුකර ප්රිදේශවල ධාවන තත්ත්වයේදී එන්ජිමෙහි බලය අඩුවේ.

ගැටළුව 3: පේනුව උණුවීයාම.

අධික ලෙස රත්වූ පේනුව දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීමෙන් ඉලෙක්ට්රෝුඩවලට හානි සිදුවිය හැක.

 
4. බලය පහත වැටීම සහ උණුවීම ඇතිවන්නේ ඇයි
DENSO පේනුවෙහිතඹකුහරයක්අඩංගු වේ.

ශීඝ්ර ‍ තාප උත්සර්ජනය.

තඹ යනු අනර්ඝ තාප සන්නායකයකි. උණුවීම වළකාලීම පිණිස මධ්යන ඉලෙක්ට්රෝ ඩයෙන් අධික උණුසුම් තාපය උත්සර්ජනය කෙරේ.

 

ව්යා ජ
ව්යා ජ පුළිඟුව යකඩ පමණි

තාප උත්සර්ජනය පෙන්වයි.

තඹ කුහර මධ්යහ ඉලෙක්ට්රෝ ඩයක් නොමැතිවීම මඟින් තාප උත්සර්ජන හැකියාව දුර්වල වීම සිදුවේ. අධික තාපය වර්ධනය වීම හේතු කොටගෙන දීර්ඝකාලීන භාවිතය නිසා ශක්ති හානිය සිදු වේ.

මෙහිප්රදතිඵලයබිම්ඉලෙක්ට්රෝීඩයේඋණුවීම වන අතර, අවසානයේදී බරපතළ‍ ලෙස එන්ජිම හානිවීමට හේතු වේ.


CAUTION

අවධානමයි

 

 වෙබ් අඩවිය කියවන්න

කිසිදු සිදුවීමක දී DENSO කිසිදු අලාභයක්, වියදමක් හෝ හානියක් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. පහත සඳහන් ඕනෑම දෙයකින් ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකි දේ;

- මෙම කැටලොග් සහ වෙබ් අඩවියේ විස්තර කර ඇති අනතුරු ඇඟවීම් හෝ පූර්වාරක්ෂාවන් සමඟ අනුකූල වීමට අසමත් වීම,

- මෙම කැටලොග් සහ වෙබ් අඩවියේ විස්තර කර ඇති ව්‍යවහාරික භාවිතයට වඩා වෙනත් ඕනෑම භාවිතයක් සහ

- DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් වලට බාධා කළ නොහැකි ඕනෑම එකක්.

※ ”ස්පාර්ක් ප්ලග්” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඉරිඩියම් පවර්, ඉරිඩියම් ටී ටී, ඉරිඩියම් ඇතුළු ඒවාට පමණක් සීමා නොවූ DENSO හි ස්පාර්ක් ප්ලග් ය

රේසිං, ඉරිඩියම් ප්ලස් සහ ඉරිඩියම් ටෆ්, ඉරිඩියම් දිගු ආයු කාලය, ඩබල් ප්ලැටිනම්, යූ-ග්‍රෝව්, ප්‍රතිරෝධක, ස්ටෑන්ඩර්ඩ්, නිකල් ටී ටී,

ප්ලැටිනම් ටීටී, ද්වි-මුදුන්.

 

අනතුරු ඇඟවීම (භාවිතය තහනම්)

● ගුවන් යානා, හෙලිකොප්ටර්, ග්ලයිඩර් සහ ඩ්‍රෝන ඇතුළු ඕනෑම ගුවන් යානයක් සඳහා කිසි විටෙකත් එන්ජින්වල DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් භාවිතා නොකරන්න. විකුණන ලද ඩෙන්සෝ ස්පාර්ක් ප්ලග් කිසිදු ගුවන් යානයක් සඳහා නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කර නොමැත: භාවිතය නිසා ගුවන් යානා අනතුරක් හෝ එන්ජින් ක්‍රියා විරහිත වීම හේතුවෙන් වෙනත් අනතුරු සිදුවිය හැකිය.

● මෙම නාමාවලියෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් උත්පාදක යන්ත්රය සහ ගෑස් තාපය සඳහා එන්ජින්වල භාවිතා නොකරන්න පොම්ප වායු සමීකරණ පද්ධතිය. අප විකුණන DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් එවැනි භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර නිපදවා නැත, එම නිසා විදුලිබල උත්පාදනය නැවැත්වීම හෝ තාපය ඇතුළුව අනතුරු සිදුවිය හැක. පරම්පරාවේ නැවතුම.

ජනක යන්ත්‍ර (ගෑස් එන්ජින්) සඳහා විශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් සඳහා වෙනම නාමාවලියක් ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබේ DENSO නියෝජිතයා අමතන්න.

● ගෑස් දාහක ජ්වලනය සඳහා කිසි විටෙකත් DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් භාවිතා නොකරන්න. අප විකුණන DENSO ස්පාර්ක් ප්ලග් එවැනි භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර නොමැති අතර එවැනි භාවිතය නිසා අධික ලෙස උනුසුම් වීම නිසා ජ්වලන අසමත්වීම හෝ උපකරණ හානි සිදුවිය හැකිය.

 

අවවාදයයි

● ප්ලග් ආදේශ කිරීමට හෝ සැකසීමට පෙර එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත කර බැටරිය විසන්ධි කිරීමට වග බලා ගන්න. මෙම අවවාදය මඟහැරීමෙන් ගින්නක්, විදුලි කම්පනයක් සහ / හෝ ශාරීරික හානියක් සිදුවිය හැකිය.


 

ස්පාර්ක් ප්ලග් භාරදීමේ පූර්වාරක්ෂාවන්

● නිශ්චිත ස්ථාපන ක්‍රියා පටිපාටි සඳහා සෑම විටම වාහන නිෂ්පාදකයාගේ අළුත්වැඩියා අත්පොත වෙත යොමු වන්න.

● පැකේජය, නාමාවලිය සහ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ උපදෙස් සහ පූර්වෝපායන් ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න.

● ස්පාර්ක් ප්ලග් බිමට අතහරින්න එපා. මෙය ස්පාර්ක් ප්ලග් එක අභ්‍යන්තරව ඉරිතලා හෝ පරතරය පටු වීමට හේතු විය හැක, එය නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීමෙන් වළක්වයි.

● ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ගැසීමට අවශ්‍ය නම්, සුදුසු මෙවලම් සමඟ බිම් පටියේ පිටුපස සිට නැමෙන්න. මධ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ලීවරයක් ලෙස භාවිතා කරමින් පරතරය භෞතිකව සකස් නොකරන්න. මධ්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට හානි නොවන ලෙස පරතරයන් පරිස්සමින් පරීක්ෂා කරන්න. වාහනය වෙත පරතරය වෙනත් ආකාරයකින් නිර්දේශ නොකරන්නේ නම් නිශ්චිත නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශය භාවිත කරන්න.


 

නවීකරණය කරන ලද වාහන සහ සුසර කිරීමේ පූර්වාරක්ෂාවන්

● යාන්ත්‍රිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව වෙනස් කරන ලද එන්ජින් හෝ වාහන වලින් ඇතිවන ඕනෑම කරදරයක් සම්බන්ධයෙන් DENSO කිසිදු වගකීමක් දරන්නේ නැත.

● නවීකරණය කරන ලද එන්ජින් සඳහා අවශ්‍ය පිරිවිතරයන් පරීක්ෂා කිරීම පරිශීලකයාගේ විනිශ්චය සහ වගකීම වන අතර, ඒවාට ඇතුළත් වන අතර සීමා නොවී, ගැප් කිරීම, තාප පරාසයන්, ළඟා වීම, ප්‍රක්ෂේපණය, සහ / හෝ කපාට සහ / හෝ පිස්ටන් සමඟ නිෂ්කාශනය.


 

 නාමාවලි සහ වෙබ් අඩවි පූර්වාරක්ෂාවන්

වෙනත් නිෂ්පාදකයාගේ ස්පාර්ක් ප්ලග් පෙන්වන හරස් යොමු සහ නිෂ්පාදන වගු සඳහා පූර්වාරක්ෂාව:

යොමු කිරීම් සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න. හරස් යොමු භාවිතා කරමින් ප්ලග් නියම කර ඇත්නම් වාහනවල ස්ථාපනය කරන විට ස්පාර්ක් ප්ලග් වල ක්‍රියාකාරිත්වය වගුව සහතික නොකරයි. DENSO නිර්දේශිත ප්ලග් සඳහා යෙදුම් අංශය සැමවිටම පරීක්ෂා කරන්න

◆ස්පාර්ක් ප්ලග් පිරිවිතර (ඉදිකිරීම්, ද්‍රව්‍ය ආදිය) එක් නිෂ්පාදකයෙකුගෙන් තවත් නිෂ්පාදකයෙකුට වෙනස් වේ.

◆වාහන යෙදුම් වගුවෙන් සුදුසු ආකාරයේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් තෝරන්න.  වගුවේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති නම්, කරුණාකර ඔබගේ ඩෙන්සෝ නියෝජිතයාගෙන් පරීක්ෂා කරන්න.

● නාමාවලියෙහි සහ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන නමුත් ඒවාට නව යෙදුම් සහ OE සුපර්සෙෂන් වැනි දෛනික ගතික වෙනස්කම් සඳහා ගණන් දිය නොහැක. තොරතුරු සමඟ ගැටළුවක් ඇත්නම්, කරුණාකර වැඩිදුර සහාය සඳහා ඔබේ DENSO නියෝජිතයා අමතන්න.

● පරිභෝජන බදු සහ ස්ථාපන ගාස්තු නිෂ්පාදනයේ මිලට ඇතුළත් නොවේ.

● මෙම නාමාවලියෙහි සහ වෙබ් අඩවියේ ඇති සමහර ස්පාර්ක් ප්ලග් යනු නිෂ්පාදකයාගේ අව්‍යාජ කොටස් වන අතර ඒවා යොමු කිරීම සඳහා ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර ඒවා කෙලින්ම විකිණිය නොහැක. වැඩිදුර සහාය සඳහා කරුණාකර ඔබේ ඩෙන්සෝ නියෝජිතයා අමතන්න.

● නිෂ්පාදනයේ පෙනුම සහ පිරිවිතර පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් වේ.

● නාමාවලියෙහි සහ වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති ස්පාර්ක් ප්ලග් වල රූප සංකල්පීය රූප සටහන් වන අතර සමහර විට සත්‍ය නිෂ්පාදන වලින් වෙනස් වේ.

 


TROUBLESHOOTING

මූලිකදෝෂ සෙවීම
තත්ත්වය සාමාන්යෂ කාබන් බැඳීම තෙල් බැඳීම
පෙනීම

ඊයම් රහිත ගැසොලීන් භාවිතා කරන විට, පරිවාරකයෙහි පාදකය බොහෝවිට සුදු හෝ අළු පැහැ බවට පත්වේ. ඉලෙක්ට්රෝවඩ මඳ වශයෙන් දැවීම සිදුවිය හැකිය.

ඊයම් සහිත ගැසොලීන් භාවිතා කරන විට, පරිවාරකයෙහි පාදකය මද වශයෙන් ලා දුඹුරු පැහැයට පත්වේ.

පරිවාරක පාදකය සහ ඉලෙක්ට්රෝයඩ ප්රකදේශය වසා ගනිමින් වියලි කාබන් තැන්පත් වේ. තෙල්හෝගැසලීන්වලින්වැසීගොස්, පරිවාරකයෙහිපාදකයසහඉලෙක්ට්රෝනඩය දිලිසෙන කළු පැහැයට පත්වේ.
එන්ජිම ඉහළ මෙන්ම පහළ වේගය යන දෙකෙහිදීම, පන ගැන්වීමේදී හෝ ධාවනයේදී, එන්ජිම අනර්ඝ තත්ත්වයෙන් ධාවනය වේ.. එන්ජිම පන ගැන්වීමේ හැකියාව වඩාත් නරක අතට හැරෙන අතර අඩු වේගයන්හිදී "පන නොගැන්වීම" සිදු වේ. නිවැරදි නොකළොත්, බොහෝවිට එන්ජිම අක්රී්යවීම සහ දුර්වලව ත්වරණය වීම සිදු වේ. (ආසන්න වශයෙන් පුළිඟු පේනුවලින් සිදුවන එන්ජින් අවහිරතාවලින් 90%ක්ම සිදුවන්නේ කාබන් බැඳීම හෝ තෙල් බැඳීම මඟිනි)
හේතු  
 1. අයෝග්යු තාපන අගය
 2. දිගු කලක් තිස්සේ එන්ජිම අකර්මන්යනව තිබීම, හෝ අඩු උස්ණත්වයකදී ධාවනය කිරීම
 3. සාරවත් වායු - ඉන්ධන මිශ්‍න<ණය
 4. අවහිර වූ වායු පෙරහන
 5. දහන කාලය ප්‍ු මාද වීම
 1. පිස්ටන් මුදු, කපාට නියමු, හෝ සිලින්ඩර බිත්තියෙහි ඝර්ෂණ ගෙවීයාම හේතුවෙන් දහන කුටීරයට තෙල් කාන්දුවීම
 2. සාරවත් වායු - ඉන්ධන මිශ්‍න<ණය
ගැටළුව විසඳන්න  

1 හෝ 2 එක් මට්ටමක් අඩු තාපන අගයක් සහිත පුළිඟු පේනුවක් භාවිතා කිරීම, හෝ එන්ජිම අකර්මන්යීවීම සීරුමාරු කරන්න

3 සිට 5: පූර්ණ ප්‍කරතිගැලපුමක් සහ සුසර කිරීමක් සිදුකරන්න

 1. නව එන්ජිමක් හෝ එන්ජිමක් පිරිවැඩියා කිරීමෙන් පසු ඒ හා සමඟම පූර්වාරෝපණ ධාවන අතරතුර තෙල් ප්‍හාවාහ පාලනය සාමාන්යර වන තුරු පුළිඟු පේනුව තෙත්ව පැවතිය හැක. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, පේනුවසරලවපිරිසිදුකරඑයනැවත සවිකරන්න. අනිත් අවස්ථාවන්හි දී, එන්ජිමට මූලික වශයෙන් පූර්ණ පිරිවැඩියාවක් අවශ්යෙ කෙරේ.
 2. කාර්බියුරේටරය සීරුමාරු කරන්න.

 

තත්ත්වය අධිකව රත්වීම පූර්ව දහනය පරිවාරක බිඳවැටීම
පෙනීම

පරිවාරක පාදකය දැවීම සිදුවන අතර තාපය මඟින් විරංජන සුදු පැහැයට පත්වනු ඇත.

ඉලේකට්රෝැඩ ද දැවීම සිදුවී සුදු හෝ තද දම් පැහැයට පත්විය හැකිය.

ඉලෙක්ට්රෝකඩ ඉක්මණින් ගෙවී යනු ඇත.

ඉලෙක්ට්රෝකඩ උණුවීම සිදුවනු ඇත. සීමාන්තික අවස්ථාවන්හිදි, පරිවාරකයෙහි පාදකය ද උණුවී යාම සිදු වේ. පරිවාරකයෙහි පාදකයෙහි සිරස් පැල්මක් ඇත. පුළිඟු පේනුවෙහි පෙනීම අධික ලෙස රත්වීම හෝ ඊයම් බැඳීම සම්බන්ධ ගැටළුවලට සමානය.
එන්ජිම ඉහළ වේගයන්හි අඛණ්ඩව ධාවනය කිරීම, කඳුමුදුන්වල අධික වේලාවක් ධාවනය කිරීම, හෝ අධික විශාල බරක් ඇදිම සිදුකිරීමේ දී එන්ජිමෙහි අශ්වබල ප්‍ බමාණය අඩුවිම සහ වේගය පහත වැටිම සිදු වේ.

මෙය සිදුවන්නේ අධික ලෙස රත්වීම හේතුවෙනි.

දහන කුටීරවල උෂ්ණත්වයන් ශිඝ්ර යෙන් ඉහළ යෑම සිදුවන්නේ පුළිඟු පේනුව පමණක් නොව, පිස්ටන් කර ද විනාශ කරමිනි.

ඉහළ වේගයන්හි අඛණ්ඩව ධාවනය කිරීම, කඳුමුදුන්වල අධික වේලාවක් ධාවනය කිරීම, හෝ අධික විශාල බරක් ඇදිම සිදුකිරීමේ දී එන්ජිමෙහි අශ්වබල ප්‍ බමාණය අඩුවිම සහ වේගය පහත වැටිම සිදු වේ.
හේතු
 1. යෝග්යල නොවන පුළිඟු තාපන අගය
 2. අඩු ඔක්ටේන අගයකින් යුත් ගැසොලින් භාවිතය
 3. ජ්වලන මුහුර්තකය වඩාත් ඉක්මණින් සකසා තිබීම
 4. අයෝග්යම සිසිලනය
 5. දුර්වල වායු - ඉන්ධන මිශ්‍ තණය
 1. යෝග්යල නොවන පුළිඟු තාපන අගය
 2. අඩු ඔක්ටේන අගයකින් යුත් ගැසොලින් භාවිතය
 3. ජ්වලන මුහුර්තකය වඩාත් ඉක්මණින් සකසා තිබීම
 4. අයෝග්යම සිසිලනය
 5. දුර්වල වායු - ඉන්ධන මිශ්‍ තණය
 1. යෝග්යල නොවන පුළිඟු තාපන අගය
 2. ජ්වලන මුහුර්තකය වඩාත් ඉක්මණින් සකසා තිබීම
 3. අයෝග්යම සිසිලනය
 4. දුර්වල වායු - ඉන්ධන මිශ්‍ තණය
ගැටළුව විසඳන්න
 1. ඉහළ තාපන අගයක් සහිත පුළිඟු පේනුවක් භාවිතය
 2. ඉහළ ඔක්ටේන් අගයක් සහිත ගැසොලින් භාවිතය
 3. ජ්වලන මුහුර්තකය සීරුමාරු කිරීම
 4. සිසිලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම
 5. කාබියුලේටරය සීරුමාරු කිරීම
 1. ඉහළ තාපන අගයක් සහිත පුළිඟු පේනුවක් භාවිතය
 2. ඉහළ ඔක්ටේන් අගයක් සහිත ගැසොලින් භාවිතය
 3. ජ්වලන මුහුර්තකය සීරුමාරු කිරීම
 4. සිසිලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම
 5. කාබියුලේටරය සීරුමාරු කිරීම
 1. ඉහළ තාපන අගයක් සහිත පුළිඟු පේනුවක් භාවිතය
 2. ජ්වලන මුහුර්තකය සීරුමාරු කිරීම
 3. සිසිලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම
 4. කාබියුලේටරය සීරුමාරු කිරීම