Spark Plug


ABOUT PRODUCT

1. តួនាទីនៃប៊ូហ្ស៊ី
ប៊ូហ្ស៊ីគឺជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់អ្នក។

ម៉ាស៊ីនប្រើសាំងមានថាមពលដោយប្រេងឥន្ធនៈ ល្បាយនៃខ្យល់ និងសាំង និងបំបែកល្បាយនេះដោយចំហេះ។

ប៊ូហ្ស៊ីប្រើដើម្បីបញ្ឆះប្រេងឥន្ទនៈ/ល្បាយខ្យល់។

ជាមួយនឹងថ្មជាប្រភពថាមពល ប៊ូហ្ស៊ីផ្ទេរថាមពលអេឡិចត្រូតដែលមកតាមប៊ូប៊ីន និងដាក់ចូលដុំភ្លើងដែលបញ្ឆះប្រេងឥន្ធនៈ/ល្បាយខ្យល់។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គ្មានប៊ូហ្ស៊ី ម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការ។ ប៊ូហ្ស៊ីគឺជាផ្នែកសំខាន់ ពីព្រោះដំណើរការរបស់វាមានឥទ្ឋិពលលើដំណើរការទាំងមូលរបស់ម៉ាស៊ីន។

 

2. ដំណើរកាប៊ូហ្ស៊ីទៅចំហេះ៖ (i) ប៊ូហ្ស៊ី

នៅពេលដែលតង់ស្យុងខ្ពស់បង្កើតដោយចំហេះទៅលើអេឡិចត្រូតកណ្តាល និងអេឡិចត្រូតដី ដែនអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតឡើងព្រោះអ៊ីសូឡង់រវាងអេឡិចត្រូតត្រូវខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែការអស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅទីនោះ។ ថាមពលប៊ូហ្ស៊ីអាចដុតល្បាយខ្យល់ក្រោមសម្ពាធ/ប្រេងឥន្ធនៈ។

ដំណើរការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស (1/1000 វិនាទី)។

តួនាទីនៃប៊ូហ្ស៊ីគឺដើម្បីបញ្ឆេះល្បាយខ្យល់/ប្រេងឥន្ធនៈ ដើម្បីអោយវាមានដំណើរការឡើងវិញ នៅពេលត្រូវការចំហេះខ្លាំង​និងទៀតទាត់។

 
2. ដំណើរការប៊ូហ្ស៊ីទៅចំហេះ៖ (i)បញ្ឆេះ

ចំហេះបង្កើតដោយចំហេះអេឡិចត្រូត បានពីកំទេចកំទីដែលមាននៅក្នុងចន្លោះប៊ូហ្ស៊ីក្លាយជាសកម្ម ដែលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មគីមីហើយនាំឲ្យមានស្នូលអណ្តាតភ្លើង។ ជាទូទៅ ប្រតិកម្មនេះខ្លាំងទៅៗនៅក្នុងចន្លោះប៊ូហ្ស៊ី។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលឥទ្ឋិពលពន្លត់ខ្លាំងជាងការបង្កើតកម្តៅ ដែលធ្វើអោយម៉ាស៊ីនមិនឆេះ ចន្លោះប៊ូហ្ស៊ីរីកធំឡើង អាចបង្កើតកំលាំងចំហេះ ពីព្រោះបណ្តូលអណ្តាតភ្លើងអាចវិវត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងចន្លោះប៊ូហ្ស៊ីរីកធំឡើងនិងលទ្ឋភាពនៃការរលត់នឹងកាន់តែខ្សោយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកំណត់នេះត្រូវការបន្ថយតង់ស្យុងក្នុងបរិមាណច្រើនដែលលើសពីការកំណត់នៃសមត្ថភាពប៊ូបីន​ ដែលនាំឱ្យរលត់ម៉ាស៊ីន។

 

3. ប្រភេទប៊ូហ្ស៊ីដែលអាចរកបាន

 

 • ប៊ូហ្ស៊ី Iridium

Iridium Power

Iridium Racing

Iridium Tough​

 • ប៊ូហ្ស៊ី TT

នីកែល TT ប្លាទីន TT អ៊ីរីដ្យូម TT

 


GENUINE VS COUNTERFEIT

ហ្ស៊ីន និង ក្លែងក្លាយ

 

1. ការប្រៀបធៀបរូបរាង

 

 

2. ការប្រៀបធៀបផ្នែក

 

3. បញ្ហាបណ្តាលមកពីប៊ូហ្ស៊ីក្លែងក្លាយ

បញ្ហាទី 1៖ ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានថយចុះ។

 

ផ្កាភ្លើងមិនស៊ីសង្វាក់បណ្តាលមកពីចំហេះមិនពេញលេញ។ ប្រេងឥន្ធនៈមិនឆេះបង្កើតកំណកខ្មៅដូចផ្សែងភ្លើងនៅលើប៊ូហ្ស៊ី វិវត្តទៅជាការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈមិនមានប្រសិទ្ឋភាព និងការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនខ្សោយ។

បញ្ហាទី 2៖ ថាមពលម៉ាស៊ីនធ្លាក់ចុះនៅពេលជិះលើផ្លូវឡើងភ្នំ និងលើមហាវិថី។

 

ការរសាយកំដៅខ្សោយដោយសារភាពខ្វះខាតនៃអេឡិចត្រូតកណ្តាលទង់ដែងមុនពេលបញ្ឆេះ។ ជាលទ្ធផល ថាមពលម៉ាស៊ីនធ្លាក់ចុះក្រោមលក្ខខណ្ឌបើកបរលើមហាវិថី ឬលើផ្លូវឡើងភ្នំ។

បញ្ហាទី 3៖ ប៊ូហ្ស៊ីរលាយ។

ការបន្តប្រើប្រាស់ប៊ូហ្ស៊ីក្តៅជុ្រលនឹងធ្វើឱ្យខូចខាតដល់អេឡិចត្រូត។

 
4. មូលហេតុធ្វើឲ្យថាមពលធ្លាក់ចុះ និងមានការរលាយ
ប៊ូហ្ស៊ី DENSO មានស្នូលទង់ដែង

រសាយកំដៅរហ័ស។

ទង់ដែងគឺជាធាតុចម្លងកំដៅអគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ជោះ។ កំដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់រសាយយ៉ាងរហ័សពីអេឡិចត្រូតកណ្តាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរលាយ។

 

ក្លែងក្លាយ
ប៊ូហ្ស៊ីក្លែងក្លាយគឺមានតែដែកប៉ុណ្ណោះ

បាត់បង់កំដៅយឺត

អវត្តមាននៃអេឡិចត្រូតកណ្តាលស្នូលទង់ដែងបណ្តាលឱ្យសមត្ថភាពរសាយកំដៅខ្សោយ។ ការប្រើប្រាស់កាន់តែយូរបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ថាមពលដោយសារតែការបង្កើនកំដៅហួសប្រមាណ។

ជាលទ្ធផលពីការរលាយអេឡិចត្រូតដីនេះ នាំឲ្យមានការខូចខាតម៉ាស៊ីនធ្ងន់ធ្ងរ។


CAUTION

ការប្រុងប្រយ័ត្ន

 

 ត្រូវប្រាកដថាបានអានវ៉ិបសាយថ៍នេះ

ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ DENSO នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ការចំណាយ ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងពីគ្រប់ករណីដូចខាងក្រោមនេះទេ

- ការខកខានមិនអនុវត្តន៍តាមការព្រមានប្រាប់ជាមុន ឬប្រុងប្រយ័ត្នដែលបានបរិយាយនៅក្នុងកាតាឡុក និងលើវ៉ិបសាយនេះ

- ការប្រើប្រាស់ណាមួយផ្សេងពីការប្រើប្រាស់ដែលអាចធ្វើទៅបានដូចដែលមានបរិយាយានៅក្នុងកាតាឡុក និងវ៉ិបសាយនេះ និង

- បញ្ហាដែល​មិន​ទាក់ទងនឹងប៊ូហ្ស៊ី DENSO។

※”ប៊ូហ្ស៊ី” មានន័យថាប្រភេទប៊ូហ្ស៊ី DENSO ណាមួយដែលរួមមាន (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) ថាមពល Iridium, Iridium TT, Iridium។

     Racing, Iridium Plus និង Iridium Tough, Iridium Long Life, Platinum Double, U-Groove, Resistor, Standard, Nickel TT,

     Platinum TT, កំពូលពីរ

 

 ការព្រមាន (ការប្រើប្រាស់ដែល​ហាមឃាត់)

● កុំប្រើប៊ូហ្ស៊ី DENSO នៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្រាប់យន្ដហោះ, រួមទាំងយន្ដហោះ និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ យន្តហោះខ្នាតតូច​និង​ដ្រូន។ ប៊ូហ្ស៊ី DENSO ដែលបានលក់មិនត្រូវបានរចនា និងផលិតសម្រាប់ យន្តហោះ:  ការប្រើប្រាស់អាចបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការ។

● កុំប្រើ ប៊ូហ្ស៊ី DENSO ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះដែលមានចុះនៅក្នុងកាតាឡូកនេះ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនឧបករណ៍បង្កើត និងកម្ដៅហ្គាស បូមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ ប៊ូហ្ស៊ី DENSO ដែលយើងលក់មិនត្រូវបានរចនា និងផលិត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បែបនេះដូច្នេះការប្រើប្រាស់បែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រួមទាំងការធ្វើ​ឱ្យ​ឧបករណ៍បង្កើតឈប់ដំណើរការ ឬឡើងកម្តៅ ម៉ាស៊ីនភ្លើងឈប់ដំណើរការ។

    កាតាឡុកដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ ប៊ូហ្ស៊ី DENSO ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង (ម៉ាស៊ីនសាំង) អាចប្រើបាន។ សូមទាក់ទង អ្នកតំណាង DENSO របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

● កុំប្រើប៊ូហ្ស៊ីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រើហ្គាស។ ប៊ូហ្ស៊ី DENSO ដែលយើងលក់មិនត្រូវបានរចនានិងផលិត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ដូច្នេះការប្រើបែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យម៉ាស៊ីនលែងឆេះ ឬខូចខាតឧបករណ៍ដោយសារការឡើងកម្ដៅខ្លាំង។

 

 ការព្រមាន

● ត្រូវប្រាកដថាបានបិទម៉ាស៊ីនហើយផ្តាច់អាគុយមុនពេលប្តូរ ឬ​កែសម្រួល​ប៊ូហ្ស៊ី។ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើ ការព្រមាននេះអាចបណ្តាលឱ្យមានអគ្គិភ័យ, ការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីនិង / ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ។


 

 ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទុកដាក់ប៊ូហ្ស៊ី

● ត្រូវមើលសៀវភៅណែនាំស្តីពីការជួសជុលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តសម្រាប់របៀបដំឡើងជាក់លាក់។

● អានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវការណែនាំ និងការប្រុងប្រយ័ត្នលើកញ្ចប់, កាតាឡុកនិងវ៉ិបសាយ។

● កុំទម្លាក់ប៊ូហ្ស៊ី។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យ ប៊ូហ្ស៊ី អាចបំបែកនៅខាងក្នុង ឬគម្លាតត្រូវបានរួមតូចដែលធ្វើឱ្យវា​ ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

● បើប៊ូហ្ស៊ី ត្រូវពត់ផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលសមស្រប។ កុំកែសម្រួលរាងរៅ គម្លាតដោយប្រើអេឡិចត្រូតកណ្តាល។ ពិនិត្យមើលចន្លោះប្រហោងដោយយកចិត្តទុកដាក់កុំធ្វើឱ្យខូចអេឡិចត្រូតកណ្តាល។ គម្លាតចំពោះយានយន្ត អនុសាសន៍របស់អ្នកផលិតជាក់លាក់លើកលែងតែមានការផ្តល់អនុសាសន៍ផ្សេង។


 

យានយន្តដែលត្រូវបានកែច្នៃ និងការប្រុងប្រយ័ត្ន

● DENSO នឹងមិនទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការកែប្រែមេកានិចឬអេឡិចត្រូនិច ម៉ាស៊ីនឬយានយន្ត។

● វាគឺជាការវិនិច្ឆ័យនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការពិនិត្យមើលលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលបានកែប្រែដែលរួមមាននិង មិនកំណត់ចំពោះការគូសផែនទី កម្រិតកំដៅ ការឈានដល់ ការព្យាករនិង/ឬការបោសសម្អាតជាមួយវ៉ាល់និង/ឬពីស្តុង។


 

 កាតាឡុក និងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវ៉ិបសាយ

● ការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់សេចក្តីយោងពាក់ព័ន្ធ និងតារាងផលិតផលបង្ហាញពីប៊ូហ្ស៊ីរបសក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងទៀត:

    ◆ ប្រើសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ តារាងមិនធានានូវដំណើរការរបស់ ប៊ូហ្ស៊ី នៅពេលតម្លើងនៅលើរថយន្តទេប្រសិនបើប៊ូហ្ស៊ី ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើសេចក្តីយោងពាក់ព័ន្ធ។ ជានិច្ចកាល ពិនិត្យមើលផ្នែកការអនុវត្តសម្រាប់ ប៊ូហ្ស៊ី ដែល DENSO បានណែនាំប្រាប់។

    ◆ លក្ខណៈពិសេសនៃ ប៊ូហ្ស៊ី (សំណង់, សម្ភារៈ។ ល។ ) ខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀត។

    ◆ ជ្រើសរើសប្រភេទប៊ូហ្ស៊ី ដែលសមស្របមួយពីតារាងកម្មវិធីរថយន្ត។  បើមិនបានចុះនៅក្នុងតារាងទេ សូមសាកសួរ អ្នកតំណាង DENSO​ របស់អ្នក។

● ខ្លឹមសារនៃកាតាឡុកនិងវ៉ិបសាយថ៍ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចរាប់បញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរឌីណាមិកប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬការជំនួស OE។ បើមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងពត៌មាន សូមទាក់ទង អ្នកតំណាង DENSO ដើម្បីសុំជំនួយបន្ថែម។

● ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ និងថ្លៃដំឡើងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃនៃផលិតផលឡើយ។

● ប៊ូហ្ស៊ីមួយចំនួននៅក្នុងកាតាឡុក និងវ៉ិបសាយ គឺជាផ្នែកពិតរបស់រោងចក្រផលិតដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ឯកសារយោងនិងមិនអាចមាន ការលក់ដោយផ្ទាល់បានទេ។ សូមទាក់ទងអ្នកតំណាង DENSO របស់អ្នកដើម្បីសុំជំនួយបន្ថែម។

● រូបរាង និងព័ត៌មានលម្អិតផ្នែកបច្ចេកទេសនៃផលិតផលអាចមានការកែប្រែដោយពុំចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

● រូបភាពនៃប៊ូហ្ស៊ីដែលបានចង្អុលបញ្ជាក់នៅក្នុងកាតាឡុក និងវ៉ិបសាយ គឺជាដ្យាក្រាមប្រាប់គំនិត ហើយពេលខ្លះខុសគ្នាពី ផលិតផលជាក់ស្តែង។

 


TROUBLESHOOTING

ការដោះស្រាយបញ្ហាជាមូលដ្ឋាន
លក្ខខណ្ខ ធម្មតា ការសំអុយពីកាបូន ការសំអុយនៃប្រេង
រូបរាង

នៅពេលប្រើប្រេងសាំងដែលមិនមានដាក់សំណ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីសូឡង់ជារឿយៗក្លាយជាពណ៌ស ឬប្រផះ។ អេឡិចត្រូតអាចក្លាយជាឆេះតិចតួច។

នៅពេលប្រើប្រេងសាំងដែលមានសំណ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីសូឡង់ក្លាយជាពណ៌ត្នោតខ្ចី។

កាបូនស្ងួតត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ស្រោបដោយទម្ររអ៊ីសូឡង់ និងចំណុចអេឡិចត្រូត។ ទម្ររនៃអ៊ីសូឡង់ និងអេឡិចត្រូតក្លាយជាខ្មៅភ្លឺ ស្រោបដោយប្រេង ឬប្រេងសាំង។
ម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីនរត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អឥតខ្ជោះ នៅពេលចាប់ផ្តើម ឬពេលកំពុងបើកបរ ទាំងក្នុងល្បឿនលឿន ឬយឺត។ ពេលចាប់ផ្តើមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនកាន់តែអាក្រក់ និង "ខកខាន" ក្នុងល្បឿនយឺត។ ប្រសិនបើមិនត្រឹមត្រូវ ម៉ាស៊ីនអាចមិនដំណើរការជារឿយៗ ហើយមានការបង្កើនល្បឿនខ្សោយ។ (បញ្ហាម៉ាស៊ីនជិត 90% ពីប៊ូហ្ស៊ីបណ្តាលមកពីការសំអុយកាបូន ឬការសំអុយប្រេង។)
មូលហេតុ  
 1. តម្លៃកំដៅមិនសមរម្យ
 2. ការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននៅស្ងៀមរយៈពេលវែង ឬការបើកបរក្នុងស៊ីតុណ្ហភាពទាប
 3. ល្បាយប្រេង-ខ្យល់សំបូរបែប
 4. តម្រងខ្យល់ដែលស្ទះ
 5. ពន្យាពេលក្នុងការកំណត់ម៉ោងនៃបញ្ឆេះ
 1. ការលេចប្រេងចូលបន្ទប់បញ្ឆេះដោយសារភាពសឹករិចរិលមកពីកកិតនៃរង្វង់ពិស្តុង ចូលមកកាន់វ៉ាន ឬជញ្ជាំងស៊ីឡាំង
 2. ល្បាយប្រេង-ខ្យល់សំបូរបែប
ដោះស្រាយបញ្ហា  

1 ឬ 2៖ ប្រើប៊ូហ្ស៊ីជាមួយនឹងតម្លៃកំដៅ ដែលទាបជាងមួយកម្រិត ឬកែតម្រូវបញ្ឆះនៅស្ងៀមនៃម៉ាស៊ីន

3 ទៅ 5៖ ធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញ និងធ្វើឱ្យដើរស្រួល

 1. ប៊ូហ្ស៊ីអាចទៅជាសើមរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងលំហូរប្រេងក្លាយជាធម្មតា នៅពេលដំណើរការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មី ឬភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីដកចេញពីគ្នាពេលជុសជុលម៉ាស៊ីន។ នៅក្នុងករណីប្រភេទនេះ គ្រាន់តែសំអាតប៊ូហ្ស៊ី ហើយដំឡើងវាឡើងវិញបានហើយ។ នៅក្នុងករណីផ្សេងៗ ជាមូលដ្ឋាន ម៉ាស៊ីនត្រូវបញ្ចប់ការរើម៉ាស៊ីនធ្វើ។
 2. កែតម្រូវកាប៊ីរ៉ាទ័រ។

 

លក្ខខណ្ខ ការលើសកំដៅ មុនចំហេះ ការបាក់បែកអ៊ីសូឡង់
រូបរាង

ទម្ររអ៊ីសូឡង់នឹងឆេះ និងក្លាយជាសពីកំដៅ។

អេឡិចត្រូតក៏នឹងឆេះ និងក្លាយជាស ឬស្វាយដិត។

អេឡិចត្រូតនឹងសិកអស់ឆាប់ៗនេះ។

អេឡិចត្រូតនឹងរលាយ។ នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ទម្ររនៃអ៊ីសូឡង់ក៏ត្រូវរលាយដែរ។ ទម្រនៃអ៊ីសូឡង់មានការប្រះបញ្ឈរ។ រូបរាងនៃប៊ូហ្ស៊ីប្រហាក់ប្រហែលនឹងបញ្ហាលើសកំដៅ ឬការសំអុយសំណ។
ម៉ាស៊ីន កំលាំងសេះនៃម៉ាស៊ីនបន្ថយ និងធ្លាក់ល្បឿន នៅពេលរត់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងល្បឿនលឿន ការបើកបរឡើងភ្នំក្នុងរយៈពេលយូរ ឬទាញទម្ងន់ផ្ទុកខ្លាំង។

ការនេះបណ្តាលមកពីលើសកំដៅ។

សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ចំហេះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលមិនត្រឹមតាមបំផ្លាញប៊ូហ្ស៊ី ប៉ុន្តែក្បាលពិស្តុងផងដែរ។

កំលាំងសេះនៃម៉ាស៊ីនបន្ថយ និងធ្លាក់ល្បឿន នៅពេលរត់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងល្បឿនលឿន ការបើកបរឡើងភ្នំក្នុងរយៈពេលយូរ ឬទាញទម្ងន់ផ្ទុកខ្លាំង។
មូលហេតុ
 1. តម្លៃកំដៅមិនសមរម្យនៃកម្មវិធីជំនួយ
 2. ការប្រើប្រេងសាំងអុកតាន
 3. ការកំណត់ម៉ោងចំហេះលឿនពេក
 4. ការធ្វើឲ្យត្រជាក់ដែលមិនសមរម្យ
 5. ល្បាយប្រេង-ខ្យល់ខ្សោយ
 1. តម្លៃកំដៅមិនសមរម្យនៃកម្មវិធីជំនួយ
 2. ការប្រើប្រេងសាំងអុកតាន
 3. ការកំណត់ម៉ោងចំហេះលឿនពេក
 4. ការធ្វើឲ្យត្រជាក់ដែលមិនសមរម្យ
 5. ល្បាយប្រេង-ខ្យល់ខ្សោយ
 1. តម្លៃកំដៅមិនសមរម្យនៃកម្មវិធីជំនួយ
 2. ការកំណត់ម៉ោងចំហេះលឿនពេក
 3. ការធ្វើឲ្យត្រជាក់ដែលមិនសមរម្យ
 4. ល្បាយប្រេង-ខ្យល់ខ្សោយ
ដោះស្រាយបញ្ហា
 1. ប្រើប៊ូស្ស៊ីដែលមានតម្លៃកំដៅខ្ពស់ជាង
 2. ការប្រើប្រេងសាំងអុកតានខ្ពស់ជាង
 3. កែតម្រូវការកំណត់ពេលបញ្ឆេះ
 4. ពិនិត្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 5. កែតម្រូវកាប៊ីរ៉ាទ័រ។
 1. ប្រើប៊ូស្ស៊ីដែលមានតម្លៃកំដៅខ្ពស់ជាង
 2. ការប្រើប្រេងសាំងអុកតានខ្ពស់ជាង
 3. កែតម្រូវការកំណត់ពេលបញ្ឆេះ
 4. ពិនិត្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 5. កែតម្រូវកាប៊ីរ៉ាទ័រ។
 1. ប្រើប៊ូស្ស៊ីដែលមានតម្លៃកំដៅខ្ពស់ជាង
 2. កែតម្រូវការកំណត់ពេលបញ្ឆេះ
 3. ពិនិត្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 4. កែតម្រូវកាប៊ីរ៉ាទ័រ។