Spark Plug


ABOUT PRODUCT

1. หน้าที่ของหัวเทียน
หัวเทียนเปรียบเสมือนหัวใจของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์เบนซินทำงานโดยการอัดเชื้อเพลิง ที่มาจากการผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเบนซิน และฉีดส่วนผสมดังกล่าวเข้าสู่ห้องเผาไหม้

หัวเทียนจะทำหน้าที่เผาไหม้ส่วนผสมนี้

หัวเทียนทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟจากคอยล์จุดระเบิดไปยังห้องเผาไหม้ เพื่อทำการจุดระเบิดส่วนผสมระหว่างน้ำมันและอากาศ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีหัวเทียน หัวเทียนจึงเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญเพราะประสิทธิภาพของหัวเทียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องยนต์

 

2. กระบวนการเผาไหม้ของหัวเทียน: (i) ประกายไฟ

เมื่อกระแสไฟฟ้าส่งผ่านไปที่แกนกลางและเขี้ยวหัวเทียน จะทำให้เกิดประกายไฟขึ้น เพราะแกนกลางเป็นสื่อนำไฟฟ้า ทำให้เกิดการปล่อยประจุที่บริเวณนั้น ประกายไฟที่เกิดขึ้นจะเผาไหม้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมัน

กระบวนการนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว (1/1000 วินาที)

หน้าที่ของหัวเทียนคือ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากคอยล์ไปยังห้องเผาไหม้ โดยมีการจุดระเบิดที่แน่นอน

 
2. กระบวนการเผาไหม้ของหัวเทียน: (ii) การเผาไหม้

การเผาไหม้เกิดจากการที่อณูของเชื้อเพลิงที่อยู่บริเวณช่องแกนกลางถูกกระตุ้นโดยประกายไฟจากหัวเทียน ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีซื่งก่อให้เกิดความร้อน ปฏิกิริยานี้จะแผ่ขยายใหญ่ขึ้นในช่องว่างระหว่างเขี้ยวหัวเทียน

เมื่อเนื้อที่การกระจายไฟใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น เพราะมีพื้นทีช่องว่างในการจุดระเบิดเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจุดระเบิดมากขึ้นจำเป็นต้องใช้กระแสไฟมากขึ้น ซึ่งอาจะเกินความสามารถของคอยล์จุดระเบิด ทำให้เกิดการจุดระเบิดผิดจังหวะ

 

3. ประเภทของหัวเทียนที่จำหน่าย

 

 • หัวเทียนอิริเดียม

หัวเทียนอิริเดียม

หัวเทียนอิริเดียม เรซซิ่ง

หัวเทียนอิริเดียม ทัฟ

 • หัวเทียนทีที

หัวเทียนทีทีธรรมดานิกเกิล หัวเทียนแพลทินัมทีที หัวเทียนอิริเดียม ทีที

 


GENUINE VS COUNTERFEIT

ของแท้เปรียบเทียบกับ ของปลอม

 

1. ลักษณะภายนอก

 

 

2. ลักษณะภายใน

 

3. ปัญหาที่เกิดจากการใช้หัวเทียนปลอม

ปัญหา 1: เครื่องยนต์กินน้ำมัน

 

ประกายไฟไม่สม่ำเสมอส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการสะสมของคราบเขม่าที่หัวเทียน เพิ่มการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง และสตาร์ทติดยาก

ปัญหา 2: เครื่องยนต์กำลังตก

 

เกิดการชิงจุดระเบิดก่อนเพราะมีความร้อนสะสมที่ปลายเขี้ยวหัวเทียน ส่งผลให้กำลังเครื่องยนต์ลดลงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง หรือบนเส้นทางลาดชัน

ปัญหา 3: หัวเทียนละลาย

เขี้ยวหัวเทียนละลาย เนื่องจากความร้อนจัดที่สะสมอยู่ในหัวเทียน

 
4. ทำไมกำลังเครื่องยนต์ถึงตกลง และเขี้ยวหัวเทียนละลาย
แกนทองแดงที่อยู่ใน “หัวเทียนเด็นโซ่แท้”

เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน

แกนกลางทองแดงเป็นตัวนำความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยทำให้ระบายความร้อนจากเขี้ยวหัวเทียนได้อย่างรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องเขี้ยวหัวเทียนละลาย

 

ของปลอม
แกนกลางโลหะในหัวเทียนปลอม

ระบายความร้อนช้า

เนื่องจากแกนกลางเป็นโลหะทำให้ระบายความร้อนได้ช้า การใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้เกิดความร้อนสะสมที่เขี้ยวหัวเทียนส่งผลให้กำลังเครื่องยนต์ตก

ทำให้เขี้ยวหัวเทียนละลาย ส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างมาก


CAUTION

ข้อควรระวัง

 

 โปรดอย่าลืมอ่านเว็บไซต์นี้

DENSO ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ในทุกกรณี

- การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนหรือข้อควรระวังที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกและเว็บไซต์นี้

- การใช้งานอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกและเว็บไซต์นี้ และ

- ปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากหัวเทียนของ DENSO

※”หัวเทียน” หมายถึงหัวเทียนของ DENSO ทุกประเภท รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง Iridium Power, Iridium TT, Iridium

     หัวเทียนสนามแข่ง, Iridium Plus, และ Iridium Tough, Iridium Long Life, Double Platinum, U-Groove, หัวเทียนที่มีความต้านทาน, หัวเทียนมาตรฐาน, Nickel TT,

     Platinum TT, Two-Tops

 

 คำเตือน (ข้อห้ามในการใช้งาน)

● ห้ามใช้หัวเทียนของ DENSO ในเครื่องยนต์ของอากาศยานใด ๆ รวมทั้งเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน และโดรน หัวเทียนของ DENSO ที่มีวางจำหน่ายไม่ได้ถูกออกแบบและผลิตเพื่อใช้กับอากาศยาน ใด ๆ:  หากนำไปใช้งานอาจทำให้เครื่องบินตก หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดเนื่องจากเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติได้

● ห้ามใช้หัวเทียนของ DENSO ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกกับเครื่องยนต์ โดยใช้กับเครื่องปั่นไฟและปั๊มแก๊สร้อน ของระบบปรับอากาศ หัวเทียนของ DENSO ที่เราจำหน่ายไม่ได้ถูกออกแบบและผลิต เพื่อใช้ในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น การใช้งานในลักษณะดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งทำให้การสร้างไฟฟ้าหยุดทำงานหรือการสร้างความร้อน หยุดทำงาน

    แคตตาล็อกพิเศษของหัวเทียน DENSO ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อเครื่องปั่นไฟโดยเฉพาะ (เครื่องยนต์แก๊ส) มีให้บริการแล้ว โปรดติดต่อ ตัวแทน DENSO ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● ห้ามใช้หัวเทียนของ DENSO ในการจุดระเบิดหัวพ่นไฟแบบแก๊ส หัวเทียนของ DENSO ที่เราจำหน่ายไม่ได้ถูกออกแบบและผลิต เพื่อใช้ในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น การใช้งานในลักษณะดังกล่าวจึงอาจทำให้การจุดระเบิดล้มเหลว หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายเนื่องจากมีความร้อนสูงเกินได้

 

 คำเตือน

● อย่าลืมดับเครื่องยนต์และถอดแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนหรือปรับหัวเทียน การละเลยไม่ปฏิบัติตาม คำเตือนนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และ/หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้


 

 ข้อควรระวังในการใช้งานหัวเทียน

● ใช้คู่มือการซ่อมจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเอกสารอ้างอิงทุกครั้งสำหรับกระบวนการติดตั้งเฉพาะ

● อ่านคำแนะนำและข้อควรระวังบนบรรจุภัณฑ์ แคตตาล็อก และเว็บไซต์อย่างละเอียด

● อย่าทำหัวเทียนตก เนื่องจากอาจทำให้หัวเทียนมีรอยแตกร้าวภายในหรือระยะห่างลดลง ทำให้ไม่สามารถ ทำงานได้อย่างถูกต้อง

● ถ้าหัวเทียนจำเป็นต้องปรับระยะห่าง ให้ดัดจากด้านหลังของเขี้ยวกราวด์โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ห้ามปรับ ระยะห่างโดยใช้ขั้วแกนกลางเป็นตัวงัด ตรวจสอบระยะห่างอย่างระมัดระวัง โดยไม่ทำให้ขั้วแกนกลางชำรุด ระยะห่างของหัวเทียนจะเป็นไปตามคำแนะนำเฉพาะของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ยกเว้นเมื่อมีการแนะนำเป็นอย่างอื่น


 

 ข้อควรระวังในการปรับและรถยนต์ที่มีการปรับแต่ง

● DENSO จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดจากรถยนต์หรือเครื่องยนต์ที่มีการปรับแต่งทางกลไกหรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์

● ผู้ใช้ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะที่จำเป็นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีการปรับแต่ง ซึ่งรวมถึงและ ไม่จำกัดเฉพาะการสร้างระยะห่าง ช่วงความร้อน ความยาวเกลียว ส่วนยื่น และ/หรือระยะห่างจากวาล์วและ/หรือลูกสูบ


 

 ข้อควรระวังของแคตตาล็อกและเว็บไซต์

● ข้อควรระวังเพื่อใช้อ้างอิงระหว่างกันและตารางผลิตภัณฑ์หัวเทียนของบริษัทผู้ผลิตรายอื่น:

    ◆ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ตารางไม่สามารถรับประกันถึงสมรรถนะของหัวเทียนเมื่อติดตั้งเข้ากับรถยนต์ได้ ในกรณีที่มีการระบุ หัวเทียนโดยใช้การอ้างอิงระหว่างกัน ให้ตรวจสอบหัวข้อการใช้งานของหัวเทียน DENSO ที่แนะนำทุกครั้ง

    ◆ ข้อมูลจำเพาะของหัวเทียน (โครงสร้าง วัสดุ และอื่น ๆ) ของผู้ผลิตแต่ละรายจะแตกต่างกัน

    ◆ เลือกประเภทของหัวเทียนที่เหมาะสมจากตารางการใช้งานสำหรับรถยนต์  หากไม่มีระบุไว้ในตารางดังกล่าว โปรดตรวจสอบกับตัวแทน DENSO

● เนื้อหาในแคตตาล็อกและเว็บไซต์มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่สามารถเชื่อถือได้ในกรณีที่มีเปลี่ยนแปลงรายวัน เช่น การใช้งานใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง OE หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อตัวแทน DENSO เพื่อขอความช่วยเหลือ

● ภาษีโภคภัณฑ์และค่าธรรมเนียมในการติดตั้งไม่ได้รวมอยู่ในราคาของผลิตภัณฑ์

● หัวเทียนบางรุ่นในแคตตาล็อกและเว็บไซต์นี้เป็นชิ้นส่วนของแท้ของผู้ผลิตที่แสดงไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถจำหน่าย โดยตรงได้ โปรดติดต่อตัวแทน DENSO เพื่อขอความช่วยเหลือ

● ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● ภาพของหัวเทียนในแคตตาล็อกและเว็บไซต์เป็นแผนภาพเชิงแนวคิด บางครั้งจึงอาจแตกต่างไปจาก ผลิตภัณฑ์จริง

 


TROUBLESHOOTING

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
สภาพ ปกติ มีคราบเขม่า มีคราบน้ำมัน
ลักษณะภายนอก

เมื่อใช้น้ำมันเบนซิน ฐานของฉนวนมักจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเทา เขี้ยวหัวเทียนสึกกร่อนเล็กน้อย

เมื่อใช้น้ำมันเบนซิน ปลายฉนวนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน

มีคราบเขม่าดำแห้งๆ จับตัวอยูที่ปลายฉนวน คราบน้ำมันดำแฉะเกาะอยู่ที่ปลายฉนวนบริเวณแกนกลางและเขี้ยวหัวเทียน
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะทำงานในสภาพที่ดีเยี่ยมในขณะสตาร์ทหรือขับขี่ ไม่ว่าด้วยความเร็วสูงหรือต่ำ ความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์จะแย่ลงและ "ผิดพลาด" เมื่อมีความเร็วต่ำ หากไม่ได้รับการแก้ไข เครื่องยนต์อาจดับบ่อยขึ้นและมีอัตราเร่งถดถอย (เกือบ 90% ของปัญหาหัวเทียนของเครื่องยนต์มาจากเขม่าดำหรือตะกรันน้ำมันที่เกาะอยู่)
สาเหตุ  
 1. เบอร์ค่าความร้อนหัวเทียนไม่เหมาะสม
 2. เครื่องยนต์มีรอบเดินเบาเป็นเวลานาน หรือขับขี่ในที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. มีสสารผสมอากาศและเชื้อเพลิงมาก
 4. ที่กรองอากาศอุดตัน
 5. จังหวะในการจุดระเบิดล่าช้า
 1. น้ำมันรั่วไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้เนื่องจากสึกหรอจากแรงเสียดทานบริเวณแหวนลูกสูบ ปลอกวาล์ว หรือผนังด้านในกระบอกสูบ
 2. มีสสารผสมอากาศและเชื้อเพลิงมาก
วิธีแก้ปัญหา  

1 หรือ 2: ใช้หัวเทียนที่มีค่าความร้อนที่ต่ำลงหนึ่งเบอร์ หรือปรับแต่ รอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสม

3 ถึง 5: แก้ไขและปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่

 1. หัวเทียนอาจจะแฉะจนกว่าผ่านช่วงรันอินหรือเป็นกับเครื่องที่โอเวอร์ฮอลในกรณีให้ถอดหัวเทียนมาทำความสะอาดและใส่กัลเพื่อใช้งานต่อ ในกรณีดังกล่าว เพียงทำความสะอาดหัวเทียนและติดตั้งใหม่ ในกรณีอื่นๆ เครื่องยนต์จะต้องทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่ทั้งหมด
 2. ปรับคาร์บูเรเตอร์ใหม่

 

สภาพ ร้อนจัด การชิงจุดระเบิด ฉนวนชำรุด
ลักษณะภายนอก

ปลายฉนวนจะถูกเผาจนเป็นสีขาวจากความร้อน

นอกจากนี้ แกนกลางและเขี้ยวถูกเผาจนกลายเป็นสีขาวหรือดำอมม่วง

อีกไม่นานเขี้ยวหัวเทียนก็จะสึกหรอ

เขี้ยวหัวเทียนจะละลาย ในกรณีที่ร้ายแรง ปลายฉนวนจะละลายด้วยเช่นกัน ปลายของฉนวนมีรอยแตกในแนวเส้นตรง ลักษณะภายนอกของหัวเทียนจะคล้ายกับปัญหาของหัวเทียนที่มีความร้อนสูงเกินหรือคราบตะกั่ว
เครื่องยนต์ กำลังเครื่องยนต์และความเร็วต่ำลงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว และขึ้นทางชันเป็นระยะทางไกล หรือบรรทุกน้ำมันเกินพิกัด

กรณีนี้เกิดจากความร้อนสูงเกินไป

อุณหภูมิในห้องเผาไหม้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้หัวเทียนชำรุด แต่ยังทำให้หัวลูกสูบชำรุดด้วยเช่นกัน

กำลังเครื่องยนต์และความเร็วต่ำลงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว และขึ้นทางชันเป็นระยะทางไกล หรือบรรทุกน้ำมันเกินพิกัด
สาเหตุ
 1. ใช้เบอร์หัวเทียนมีค่าความร้อนที่ไม่เหมาะสม
 2. ใช้น้ำมันออกเทนต่ำ
 3. จังหวะจุดระเบิดเร็วเกินไป
 4. ระบบระบายความร้อนบกพร่อง
 5. ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันไม่เหมาะสม
 1. ใช้เบอร์หัวเทียนมีค่าความร้อนที่ไม่เหมาะสม
 2. ใช้น้ำมันออกเทนต่ำ
 3. จังหวะจุดระเบิดเร็วเกินไป
 4. ระบบระบายความร้อนบกพร่อง
 5. ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันไม่เหมาะสม
 1. ใช้เบอร์หัวเทียนมีค่าความร้อนที่ไม่เหมาะสม
 2. จังหวะจุดระเบิดเร็วเกินไป
 3. ระบบระบายความร้อนบกพร่อง
 4. ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันไม่เหมาะสม
วิธีแก้ปัญหา
 1. ใช้หัวเทียนที่มีค่าความเย็นเพิ่มขึ้น เบอร์เพิ่มขึ้น
 2. ใช้น้ำมันออกเทนสูงขึ้น
 3. ปรับจังหวะการจุดระเบิด
 4. ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
 5. ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์
 1. ใช้หัวเทียนที่มีค่าความเย็นเพิ่มขึ้น เบอร์เพิ่มขึ้น
 2. ใช้น้ำมันออกเทนสูงขึ้น
 3. ปรับจังหวะการจุดระเบิด
 4. ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
 5. ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์
 1. ใช้หัวเทียนที่มีค่าความเย็นเพิ่มขึ้น เบอร์เพิ่มขึ้น
 2. ปรับจังหวะการจุดระเบิด
 3. ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
 4. ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์