Car Air-Con
Evaporator


ABOUT

1

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องระเหยจะทำให้น้ำยาแอร์แรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเกิดการระเหย

ในการทำให้น้ำยาแอร์ระเหยจำเป็นต้องใช้ความร้อนปริมาณมาก ซึ่งเครื่องระเหยจะดูดความร้อนดังกล่าวมาจากอากาศร้อนที่ไหลผ่านครีบของเครื่องระเหย ห้องโดยสารจึงมีอากาศเย็นลง

ของเหลวทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและไหลไปที่คอมเพรสเซอร์

จากนั้น กระบวนการนี้จะเกิดซ้ำอีก

การไหลของน้ำยาแอร์แบบต่าง ๆ:

แบบขด

แบบ Drawn Cup: เครื่องระเหย ST

แบบ Drawn Cup: เครื่องระเหย MS


TYPES OFFERED

1

ประเภทที่มีวางจำหน่าย

แบบขด (SP)

แบบครีบแผ่น (ST)

โครงสร้างแบบหลายถังขนาดบางพิเศษ (Multi Tank Super Slim Structure หรือ MS)

ท่อมีเส้นทางการไหลที่ซับซ้อน ซึ่งเกิดจากครีบด้านในที่แทรกและยึดอยู่ระหว่างแผงสองชิ้นเพื่อทำให้การส่งผ่านความร้อนมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและตัวอุปกรณ์เพรียวบางขึ้น

แบบบางพิเศษใหม่ (Revolutionary Super Slim หรือ RS)

ท่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนจากการใช้ไมโครพอร์และครีบสั้น ซึ่งทำให้ตัวอุปกรณ์เพรียวบางยิ่งขึ้น (38 มม.)

นอกจากนี้ เครื่องระเหย RS ยังทำให้การส่งผ่านความร้อนดีขึ้นด้วยการลดความยาวของครีบ ความหนาของท่อ และความถี่ของครีบ และทำให้อุปกรณ์มีน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบหลักมีความเพรียวบาง


COMPARISON

1

การเปรียบเทียบ

เครื่องระเหย มาตรฐาน OE มาตรฐาน COOL GEAR
ความปลอดภัย ความดัน ความดันทะลุ 100 100
สมรรถนะและอายุใช้งาน การทำความเย็น สมรรถนะ 100 ≧ 85
ความทนทาน รอบความดัน 100 46
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน 100 56