Fuel Pump


ABOUT

1

ข้อมูลทั่วไป

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเก็บให้กับเครื่องยนต์ด้วยแรงดันสูงผ่านหัวฉีดในเครื่องยนต์

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมี 2 แบบ คือแบบแถวเรียงและแแบบแช่ในถังน้ำมัน รถยนต์ปัจจุบันจะใช้แบบแช่ในถังน้ำมัน โดยติดตั้งไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

หลักการทำงาน

เมื่อใบพัดของปั๊มเริ่มหมุน ใบพัดจะกวาดไปรอบ ๆ ร่องและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบหมุนวนภายในปั๊มเพื่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงจะไหลไปรอบมอเตอร์ และดันเช็ควาล์วขึ้นเพื่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

บรรจุภัณฑ์

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

1. เสียงรบกวนต่ำ

อาร์มาเจอร์ที่มีความสมดุลอย่างแท้จริงจะช่วยลดการสั่นสะเทือน และใบพัดที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีช่วยลดจังหวะการสั่น จึงทำให้การทำงานของปั๊มมีเสียงรบกวนต่ำ

2. ความทนทานเป็นเลิศ

แปรงและเครื่องสับกระแสคุณภาพสูงทำให้มั่นใจได้ว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของ DENSO จะมีความทนทานเป็นเลิศ จากกราฟด้านล่างจะเห็นได้ว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของ DENSO สามารถใช้งานได้มากกว่าสามแสน (300K) กม. ซึ่งนานกว่าคู่แข่งเกิน 10 เท่า คู่แข่งสามารถใช้ได้ประมาณห้าพัน (5K) ถึงสามหมื่น (30K) กม. เท่านั้น หรือเท่ากับระยะเดินทางประมาณ 1-2 ปี

หมายเหตุ: การทดสอบความทนทานจะอ้างอิงตามการทดสอบด้วยอุปกรณ์จําลองการทํางานของเครื่องยนต์ (bench test) โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับทดสอบ มีการคำนวณโดยอ้างอิงจากความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่ 20 กม./ชม. และทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ DENSO International America

3. สมรรถนะสูง

ความสามารถในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอัตราการไหลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของ DENSO ถูกออกแบบและผลิตด้วยความรู้ความชำนาญในฐานะบริษัทผู้ผลิต OE ตัวเรือนและร่องที่ใบพัดที่มีรูปทรงเฉพาะ แสดงให้เห็นถึงเอาต์พุตสูงสุดที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของปั๊ม

4. ติดตั้งเข้ากับคอนเนคเตอร์ไฟฟ้าได้พอดี

ติดตั้งเข้ากับคอนเนคเตอร์ไฟฟ้าได้พอดีตามข้อกำหนด OE จึงติดตั้งสายไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่เกิดปัญหา "สายหลวม" ซึ่งอาจทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานผิดปกติได้

*สาย OE ต้องอยู่ในสภาพดีเพื่อจะได้ติดตั้งคอนเนคเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


COMPARISON

1


REPLACEMENT

1

การเปลี่ยน

อาการผิดปกติของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

1. สตาร์ทติดยาก

เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ

2. เครื่องยนต์หยุดทำงานกลางคัน

เครื่องยนต์เริ่มหยุดทำงานหลังจากสตาร์ท เนื่องจากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์ได้อย่างเพียงพอ สถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่กำลังเหยียบคันเร่งอยู่

3. สมรรถนะการขับขี่แย่

อัตราการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เพียงพอจะทำให้รถยนต์มีปัญหาในการเร่งความเร็ว แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มากพอที่จะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับระบบได้ตามที่ต้องการ

4. ไฟ “ตรวจสอบเครื่องยนต์” ติดสว่าง

อาการนี้แสดงให้ทราบว่าเครื่องยนต์มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น หนึ่งในปัจจัยดังกล่าวอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ขอแนะนำให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญRISK OF IMITATION

1

ความเสี่ยงจากของเลียนแบบ

1. ข้อมูลจำเพาะไม่เหมาะสม

 

จากการนำข้อมูลจำเพาะของรถยนต์มารวมกันของชิ้นส่วนที่เป็นของเลียนแบบ ข้อมูลจำเพาะแบบรวมนี้อาจไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ ตัวอย่างเช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอัตราการไหลสูง เมื่อนำมาใช้กับรถขนาดเล็กจะทำให้อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ

2. ความทนทานต่ำ

 

ความทนทานอาจกลายเป็นปัญหาของชิ้นส่วนที่เป็นของเลียนแบบได้ เนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำ DENSO ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงตามข้อกำหนด OE

3. สายหลวม

 

นี่คือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานผิดปกติได้ในอนาคต ปั๊มที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้อย่างพอดีอาจสร้างปัญหาให้กับรถของคุณได้ในอนาคต เมื่อใช้คอนเนคเตอร์สำหรับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของ DENSO ซึ่งผลิตตามข้อกำหนด OE ให้สามารถติดตั้งสายไฟได้พอดี จะทำให้คุณวางใจได้ *เมื่อใช้กับสาย OE