Oil Filter


ABOUT PRODUCT

ไส้กรองน้ำมันจะกรองน้ำมันเครื่องซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของอนุภาคโลหะ/คาร์บอนที่เกิดจากการเสียดสีและการเผาไหม้ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ ทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปโดยไม่ติดขัด

หากใช้ไส้กรองน้ำมันที่มีคุณภาพต่ำ น้ำมันเครื่องจะค่อย ๆ เสื่อมประสิทธิภาพลงเนื่องจากมีอนุภาคโลหะและปริมาณคาร์บอนผสมอยู่

สถานการณ์เช่นนี้จะทำให้เครื่องยนต์ของคุณมีอายุการใช้งานสั้นลง และทำให้ชิ้นส่วนอื่นเกิดการชำรุดอีกด้วย

 

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

1. ประสิทธิภาพการกรองในระดับสูง

2. ป้องกันน้ำมันเครื่องไหลย้อนกลับได้ดีขึ้น

3. แข็งแกร่งและทนทานยิ่งขึ้น (ความต้านทานความดัน)

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งในคู่มือสำหรับเจ้าของรถและที่ด้านหลังกล่องบรรจุ

 

ไส้กรองน้ำมันประเภทต่าง ๆ


REPLACEMENT

กลไกในการกรอง

 

ระยะเวลาในการเปลี่ยนกรองแอร์

 

DENSO ขอแนะนำให้อ่านคู่มือการใช้งานและรายการบันทึกการบำรุงรักษายานพาหนะเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  ช่วงเวลาการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

ชิ้นส่วนไส้กรองน้ำมัน (ตัวกรอง) มีสิ่งปนเปื้อนสะสมตามกาลเวลาและการอุดตัน หากไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่นเดียวกับไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ

 

การใช้งานชิ้นส่วนที่อุดตันอย่างต่อเนื่องจะเปิดใช้งานลิ้นระบายความดัน

 

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีอนุภาคโลหะและเขม่าดำจะไหลเวียนทั่วเครื่องยนต์

 

ซึ่งจะไม่เพียงแต่เป็นการทำให้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เกิดจากอนุภาคโลหะ ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

 

นอกจากนี้ การไหลเวียนของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้กรองจะทำให้เกิดการสูญเสียการเผาไหม้ เนื่องจากการสะสมของสิ่งปนเปื้อนในเครื่องยนต์ จึงทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ด้อยประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันได้น้อย

 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสม*
 

* ช่วงเวลาการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและรายการบันทึกการบำรุงรักษายานพาหนะเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


COMPARISON

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง

วิธีการทดสอบ: JIS D 3904, D 1611

 

1.

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
หัวข้อทดสอบ วัตถุประสงค์ของการทดสอบ วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง (มม.) ขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยควบคุม: ใช้กรองอากาศขนาดเดียวกันในการเปรียบเทียบ
พื้นที่การกรอง (ตร.ซม.) โครงสร้างคล้ายกัน แต่กระดาษกรองต่างกัน ปัจจัยควบคุม: เปรียบเทียบโดยขนาดพื้นที่การกรองเท่ากัน

 

2. คุณลักษณะเบื้องต้น
หัวข้อทดสอบ ผลการทดสอบ วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

การสูญเสียความดัน (kPa)

น้ำมันที่ทดสอบ: SAE#30
อุณหภูมิของน้ำมันที่ทดสอบ: 80oC
อัตราการไหลที่ทดสอบ: 20 ลิตร/นาที
 • ตัวระบุลักษณะการไหลของน้ำมัน
 • CG มี การสูญเสียความดันน้อย ซึ่งหมายความว่า มีระดับความดันของน้ำมันในระบบหล่อลื่นน้ำมันดีกว่าที่ทำให้คู่แข่ง A ยังคงมีการหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ!

ประสิทธิภาพการกรอง

น้ำมันที่ทดสอบ: SAE#30
อุณหภูมิของน้ำมันที่ทดสอบ: 80oC
อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที
ฝุ่นที่ทดสอบ: SOFT-C2A
การสูญเสียความดันเทอร์มินอล: 80 kPa

 • ประสิทธิภาพการกรองสูง ของ CG ช่วยกรองสารปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ทันทีตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่อง ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สึกหรอ
  คู่แข่ง A ไม่ได้กรองน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เช่นกันในขั้นตอนแรก
ลักษณะการป้องกันการไหลย้อนกลับสู่ถัง
 • แสดงปริมาณน้ำมันไหลกลับจากช่องของไส้กรองในขณะที่เครื่องยนต์หยุดทำงาน
 • CG มี การป้องกันการไหลย้อนกลับสู่ถังที่ดีกว่า หมายความว่าความดันของน้ำมันในระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์มีค่าถึงระดับมาตรฐานเร็วขึ้นเพื่อ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ หลังรีสตาร์ทเครื่องยนต์

 

3. ความแข็งแรงและความทนทาน
หัวข้อทดสอบ ผลการทดสอบ วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ความล้าของแรงกระตุ้นความดัน

น้ำมันที่ทดสอบ: SAE#30
ความดันที่ทดสอบ: 200 <-> 890 kPa
แรงบิด: 15 N?m

 • ตัวระบุความต้านทานที่ไส้กรอง ก่อนที่จะรั่วภายใต้ความดัน สิ่งนี้จะได้รับการทดสอบภายใต้ความดันซ้ำเพื่อจำลองการสตาร์ทเครื่องยนต์เย็น ปัจจัยที่สำคัญเพื่อป้องกันอัคคีภัย
 • CG มี ความทนทานมากกว่า ทำให้ท่านมั่นใจแม้มีการใช้งานที่ยาวนาน

ความแข็งแรงของชิ้นส่วน

น้ำมันที่ทดสอบ: SAE#30
อุณหภูมิของน้ำมัน: อุณหภูมิห้อง

 • ชิ้นส่วนในที่นี้หมายถึง "ตัวกรอง" ของไส้กรองน้ำมัน การทดสอบกำหนดความแข็งแรงของชิ้นส่วน เมื่อเกิดการอุดตันและอยู่ภายใต้ความดัน
 • จากที่เห็น CG แข็งแรง กว่าคู่แข่ง A ดังนั้นชิ้นส่วนจะไม่ชำรุดเสียหายได้ง่าย ดังนั้นเครื่องยนต์ จึงมี การป้องกันที่ดี