Car Air-Con
Compressor Oil


ABOUT

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันคอมเพรสเซอร์จะหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

การใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำมันอเนกประสงค์หรือน้ำมันผสม จะทำให้เกิดการติดขัดและการชำรุดเสียหาย ทั้งนี้เนื่องจากน้ำมันอเนกประสงค์ที่อู่ซ่อมนิยมใช้นั้นเป็นน้ำมัน PAO หรือน้ำมันแร่ ที่มีค่าความหนืดต่างจากน้ำมัน PAG สังเคราะห์ น้ำมัน PAO จะไม่สามารถผสมเข้ากับน้ำมัน PAG และน้ำยาแอร์ R134a หรือ R1234yf ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้การหล่อลื่นไม่ดีและเกิดการสึกหรอมากขึ้น

นอกจากนี้ ค่าความหนืดที่แตกต่างกันยังทำให้เกิดฟิล์มน้ำมันบาง ๆ ระหว่างกระบอกสูบและลูกสูบ ซึ่งจะทำให้เกิดการติดขัดหรืออายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ลดลง

สำหรับการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ โปรดดูที่ฉลากบ่งชี้ของคอมเพรสเซอร์เพื่อดูประเภทของน้ำมันและปริมาณน้ำมันนอกคอมเพรสเซอร์ที่ถูกต้อง สำหรับคอมเพรสเซอร์ COOL GEAR คุณสามารถดูปริมาณการเติมน้ำมันที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหม้อน้ำและระบบปรับอากาศในรถยนต์ COOL GEAR ได้เช่นกัน


COMPRESSOR TYPE TO REFRIGERANT TYPE TO OIL TYPE

ประเภทของคอมเพรสเซอรพร้อมประเภทของน้ำยาแอร์ที่ใช้และประเภทของน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้

ประเภทของคอมเพรสเซอร์

ประเภทของน้ำยาแอร์

ประเภทของน้ำมันหล่อลื่น

กลุ่มประเภท (#PA, #S, #SB, #SE, #SC)

HFC134a (R134a)

DENSO หรือ COOL GEAR ND8 Oil

HFO 1234yf (R1234yf)

DENSO ND12 หรือเทียบเท่า

ประเภทใบพัด (TV)

HFC134a (R134a)

DENSO ND9

ประเภทไฟฟ้า (ES)

HFC134a (R134a)

DENSO ND11 หรือเทียบเท่า

HFO 1234yf (R1234yf)

DENSO ND11 หรือเทียบเท่า