Car Air-Con
Receiver Dryer


ABOUT PRODUCT

GIỚI THIỆU VỀ BÌNH CHỨA CHẤT HÚT ẨM

CHỨC NĂNG

• Lưu trữ chất làm lạnh hóa lỏng để cung cấp cho giàn lạnh dựa trên trọng tải
          • Khi dư thừa chất làm lạnh, nó cũng sẽ được lưu trữ trong bình chứa chất hút ẩm

• Loại bỏ độ ẩm và nước để tránh sự cố ăn mòn van giãn nở
          • Đây là chức năng của chất hút ẩm

• Lọc cặn bẩn trong chất làm lạnh để tránh tắc nghẽn trong hệ thống
          • Việc tắc nghẽn van giãn nở có thể gây ra sự cố trong chu trình làm lạnh

 

KẾT CẤU