Car Air-Con
Receiver Dryer


ABOUT PRODUCT

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรีซีฟเวอร์ดรายเออร์

การทำงาน

• เก็บน้ำยาแอร์ในสภาพของเหลวเพื่อจ่ายให้กับอีแวปเพอเรเตอร์โดยอิงตามปริมาณโหลด
          • เมื่อน้ำยาแอร์มากเกินไป น้ำยาแอร์ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในรีซีฟเวอร์ดรายเออร์เช่นกัน

• ไล่ความชื้นและน้ำออกจากระบบเพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วขยายเป็นสนิม
          • นี่คือการทำงานของสารดูดความชื้น

• กรองตะกอนในน้ำยาแอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันในระบบ
          • การอุดตันของวาล์วขยายอาจทำให้วงจรการทำความเย็นทำงานผิดปกติ

 

โครงสร้าง