Car Air-Con
Expansion Valve


ABOUT

GIỚI THIỆU

Van giãn nở gây ra tình trạng giãn nở chất làm lạnh nhanh bằng cách bơm chất làm lạnh thể lỏng ở nhiệt độ và áp suất cao qua một lỗ nhỏ, tạo ra chất làm lạnh dạng sương mù ở nhiệt độ và áp suất thấp một cách hiệu quả.

Van giãn nở điều chỉnh lượng chất làm lạnh theo trạng thái hóa hơi chất làm lạnh trong giàn lạnh. Do đó, các tình trạng sẽ được duy trì, trong đó chất làm lạnh thể lỏng lấy nhiệt từ không khí xung quanh để chất làm lạnh bay hơi liên tục ở cửa xả giàn lạnh.


TYPES OFFERED

CÁC LOẠI ĐÃ CUNG CẤP

Loại kết nối khớp nối (Loại C và ZFC)

Đặc tính:

Cần kết nối ống nhạy nhiệt và ống dẫn cân bằng với cửa xả giàn lạnh.

 

Loại hộp

Đặc tính:

Do chất làm lạnh từ cửa xả giàn lạnh chảy qua van giãn nở loại hộp, nên van giãn nở có thể tự phát hiện áp suất và nhiệt độ chất lạnh từ bên trong.

Ví dụ