Car Air-Con
Expansion Valve


ABOUT

ข้อมูลทั่วไป

วาล์วขยายจะทำให้น้ำยาแอร์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการฉีดน้ำยาแอร์ในรูปของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง, แรงดันสูงผ่านรูขนาดเล็ก ทำให้เกิดน้ำยาแอร์ในรูปไอที่มีอุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ

วาล์วขยายจะปรับปริมาณน้ำยาแอร์ตามสถานะการระเหยของน้ำยาแอร์ในเครื่องระเหย ผลคือจะเป็นการรักษาสภาพเมื่อน้ำยาแอร์ในรูปของเหลวดึงความร้อนจากอากาศโดยรอบ น้ำยาแอร์จึงสามารถระเหยได้อย่างต่อเนื่องที่ด้านทางออกของเครื่องระเหย


TYPES OFFERED

ประเภทที่มีวางจำหน่าย

ประเภทการเชื่อมต่อที่ข้อต่อ (แบบ C และ ZFC)

ลักษณะเฉพาะ:

ต้องมีการเชื่อมต่อท่อที่ไวต่ออุณหภูมิและท่อปรับสภาพไปยังทางออกของเครื่องระเหย

 

แบบกล่อง

ลักษณะเฉพาะ:

เนื่องจากน้ำยาแอร์จากทางออกของเครื่องระเหยจะไหลผ่านวาล์วขยายแบบกล่อง วาล์วขยายจึงสามารถตรวจจับแรงดันและอุณหภูมิของน้ำยาแอร์จากภายในได้

ตัวอย่าง