Car Air-Con
Dryer


ABOUT PRODUCT

GIỚI THIỆU VỀ CHẤT HÚT ẨM

Bình điều biến (bình tách khí-lỏng) là bình chứa tương ứng trong hệ thống làm mát phụ nơi chất hút ẩm và bình lọc được tích hợp vào giàn ngưng. Do đó, người dùng chỉ cần thay thế các chất hút ẩm bên trong được gọi là chất làm khô.

Chất hút ẩm DENSO và COOL GEAR được bán riêng. Vui lòng liên hệ với đại diện DENSO để biết thêm chi tiết.

 

CHỨC NĂNG CHẤT HÚT ẨM

• Loại bỏ độ ẩm và nước để tránh sự cố ăn mòn van giãn nở
            • Đây là chức năng của chất hút ẩm

 

KẾT TẠO