Car Air-Con
Dryer


ABOUT PRODUCT

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดรายเออร์

มอดูเลเตอร์ (ตัวแยกแก๊ส-ของเหลว) คือตัวรับเทียบเท่าในระบบความเย็นยิ่ง (Subcool System) ซึ่งจะรวมสารดูดความชื้นและตัวกรองเอาไว้ในคอนเดนเซอร์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงจะเปลี่ยนเฉพาะสารดูดความชื้นภายในหรือที่เรียกว่าดรายเออร์ (Dryer) เท่านั้น

ดรายเออร์ของ DENSO และ COOL GEAR มีจำหน่ายแยกเฉพาะส่วน โปรดติดต่อตัวแทน DENSO เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การทำงานของดรายเออร์

• ไล่ความชื้นและน้ำออกจากระบบเพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วขยายเป็นสนิม
            • นี่คือการทำงานของสารดูดความชื้น

 

โครงสร้าง