Car Air-Con
Compressor


ABOUT

1

ข้อมูลทั่วไป

คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ำยาแอร์ในรูปแก๊สซึ่งมีอุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำจากอีแวปเพอเรเตอร์ แล้วอัดให้เป็นแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง จากนั้นจะปล่อยและจ่ายน้ำยาแอร์ให้กับคอนเดนเซอร์ เครื่องยนต์จะขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ผ่านสายพานและคลัตช์ หรือพูลเลย์


TYPES OFFERED

1


COMPARISON

1

การเปรียบเทียบ

รายการ

มาตรฐาน OE

มาตรฐาน COOL GEAR

ความทนทาน

ช่วงอายุการใช้งาน

100

≧ 20

สมรรถนะ

การทำความเย็น

100

≧ 85

เสียง

100

≧ 92