Car Air-Con
Compressor


ABOUT

1

關於

壓縮機由蒸發器吸入低溫低壓的氣態冷媒,並將其壓縮為高溫高壓氣體。之後冷媒將排出並供應至冷凝器。引擎將透過皮帶及離合器或滑輪驅動壓縮機。


TYPES OFFERED

1


COMPARISON

1

နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပစ္စည်း

OE စံညွှန်း

COOL GEAR စံညွှန်း

ခံနိုင်ရည်

ခန့်မှန်း သက်တမ်း

၁၀၀

≧ ၂၀

စွမ်းဆောင်ရည်

အအေး

၁၀၀

≧ ၈၅

ဆူညံမှု

၁၀၀

≧ ၉၂