Cabin Air Filter
Pollen (CG) CAF


ABOUT PRODUCT

เครื่องปรับอากาศในรถยนต์มีการติดตั้งกรองแอร์ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของท่าน
กรองแอร์จะทำหน้าที่กรองอากาศทั้งจากภายนอก และภายใน

 

กรองแอร์ COOL GEAR ของ DENSO สามารถป้องกันเชื้อรา ฝุ่นและละอองเกสรจากภายนอก ช่วยทำให้อากาศภายในรถสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ

 

คุณลักษณะเด่น
1. สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น ฝุ่นควันจากเครื่องยนต์และควันบุหรี่่) โดยยังคงรักษาปริมาตรการไหลเวียนของอากาศไว้เป็นอย่างดี

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์

 

ข้อควรระวัง
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งตามที่ปรากฎในคู่มือประจำรถ และที่ปรากฏบนด้านหลังกล่องบรรจุภัณฑ์


REPLACEMENT

กลไกในการกรอง

 

ระยะเวลาในการเปลี่ยนกรองแอร์
DENSO แนะนำให้ท่านเปลี่ยนกรองแอร์ ปีละครั้ง หรือ เมื่อใช้งานครบทุกๆ 10,000 กม.

กรองแอร์ใหม่   หลังจากใช้งานมาแล้ว 10,000 กม.

 

  เมื่อใช้งานครบทุกๆ 10,000 กม. กรองแอร์จะเริ่มอุดตัน
  สิ่งอุดตันนี้จะทำให้การระบายอากาศทำได้ไม่ดีและส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ
  ประสิทธิภาพในการกรองลดลงทำให้อากาศที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกกระจายเข้าสู่ห้องโดยสารแทนที่จะเป็นอากาศสะอาดบริสุทธิ์
  ดังนั้น ขอแนะนำให้เปลี่ยนกรองแอร์ปีละครั้งหรือเมื่อใช้งานครบทุกๆ 10,000 กม.


COMPARISON

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคู่แข่ง

 

1.

ข้อมูลพื้นฐานของสินค้า
หัวข้อทดสอบ ผลการทดสอบ วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
ขนาด ขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยควบคุม: ใช้กรองอากาศขนาดเดียวกันในการเปรียบเทียบ
พื้นที่การกรอง (ตร.ซม.) โครงสร้างคล้ายกัน แต่กระดาษกรองต่างกัน ปัจจัยควบคุม: เปรียบเทียบโดยขนาดพื้นที่การกรองเท่ากัน

 

2.

คุณลักษณะ
หัวข้อทดสอบ ผลการทดสอบ วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

การสูญเสียแรงลม (Pa)

  • วัดจากปริมาตรแรงลมที่ไหลผ่านหลังจากติดตั้งกรองแอร์
  • CG มี การสูญเสียแรงลมน้อย นั่นหมายความว่า ระบบปรับอากาศยังคงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากติดตั้งกรองแอร์แล้ว ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะยังได้รับประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด!

การกรองละอองเกสร (%)

  • วัดประสิทธิภาพของกรองแอร์ในการดักจับ “ละอองเกสร”
  • CG มีประสิทธิภาพการกรองที่ดีกว่า คู่แข่ง ให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านและผู้โดยสารจะได้รับ การป้องกันจากละอองเกสรในอากาศได้ดีกว่าตลอดการเดินทางของท่าน
การกรองเขม่าดีเซล (%)
  • วัดประสิทธิภาพในการดักจับ "เขม่าดีเซล"
  • นอกจากนี้ CG ยังสามารถดักจับเขม่าดีเซลในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล หรือควันบุหรี่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับยานพาหนะที่ขับขี่ในเมือง ซึ่งถือว่าเป็นที่ที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศสูงมาก

*ยี่ห้อ A และ B คือยี่ห้อรายใหญ่ในตลาดอะไหล่ทดแทน