Radiator


ABOUT

GIỚI THIỆU

Két nước làm mát là một bộ phận trong hệ thống làm mát động cơ nơi mà nhiệt đốt cháy quá mức bị tiêu hao vào khí quyển bằng phương pháp đối lưu cưỡng bức sử dụng chất lỏng tuần hoàn như nước hoặc nước/glycol để tác động đến hoạt động truyền nhiệt.

javascript:void(0)

Để truyền năng lượng nhiệt thải vào không khí làm mát theo tốc độ sẽ duy trì nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ hoạt động an toàn.

Hệ thống hoạt động của két nước làm mát

Cấu tạo lõi

Dung dịch làm mát đi qua áo lót nước bên trong động cơ và két nước làm mát, hấp thụ nhiệt ở áo lót nước và tản nhiệt ra môi trường xung quanh két nước làm mát.

Dung dịch làm mát được lưu thông bằng bơm nước. Lưu lượng dung dịch làm mát chảy vào Két nước làm mát sẽ được điều chỉnh bởi các luồng dung dịch làm mát cường độ cao vào két nước làm mát (phần trao đổi nhiệt), và khi dung dịch làm mát bị lạnh, bộ điều nhiệt bỏ qua dung dịch làm mát để điều chỉnh nhiệt độ.


TYPES OFFERED

CÁC LOẠI ĐÃ CUNG CẤP

Kiểu luồng dọc

Kích thước chiều sâu lõi có sẵn (mm): 16, 22, 26, 32, 42

Có bộ làm mát dầu và không có bộ làm mát dầu

Kiểu luồng ngang

Kích thước chiều sâu lõi có sẵn (mm): 16, 22, 26, 32, 42

Có bộ làm mát dầu và không có bộ làm mát dầu