Horn


ABOUT

ข้อมูลทั่วไป

แตรไฟฟ้ามีขนาดกะทัดรัดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถูกนำมาใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างแพร่หลาย

แตรไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท: แตรแบบดิสก์ และแตรแบบทรัมเป็ต

บรรจุภัณฑ์

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

สมรรถนะที่เชื่อถือได้

สมรรถนะเสียงที่มีคุณภาพ


DIFFERENCES BETWEEN DISC HORN AND TRUMPET HORN

ความแตกต่างระหว่างแตรแบบดิสก์และแตรแบบทรัมเป็ต

แตรแบบดิสก์

ใช้เครื่องสั่นเพื่อขยายเสียง ทำให้ได้เสียงที่แหลมชัดและกระตุ้นได้ดี

แตรแบบทรัมเป็ต

ใช้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนทรัมเป็ตเพื่อขยายเสียง ทำให้ได้เสียงที่นุ่มนวล