Refrigerant Gas


ABOUT

GIỚI THIỆU

Chất khí làm lạnh R134a là chất không bắt lửa được sử dụng trong chu trình điều hòa không khí trên xe hơi. Trong chu trình, nó trải qua quá trình chuyển pha từ chất lỏng sang chất khí và ngược lại với mục đích làm mát.

Bao bì

Điểm bán hàng duy nhất

Sản phẩm chất lượng cao (chứng nhận đạt tiêu chuẩn AHRI)

Biện pháp phòng ngừa

Luôn sử dụng khí DENSO R134a chính hãng để phòng ngừa rủi ro sau đây.


COMPARISON

SO SÁNH

Hàm lượng/nguồn khí DENSO Nhà cung cấp thiết bị gốc (OE) cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Nhà cung cấp không uy tín
Chất lượng

O

(Tiêu chuẩn công nghiệp)

O

(Tiêu chuẩn công nghiệp)

X

(Khí có tạp chất)

R134a 99,9% 100% 21%
R12 0% 0% 25%
R22 0% 0% 54%
Hydrocarbon (HC) 0% 0% 1%